ฉลากทองรูปพรรณที่ทางสคบ.กำหนดเป็นอย่างไร+

18 / 04 / 2561 12:52

          ทองรูปพรรณ ก็คือทองคำบริสุทธิ์ที่มีสัดส่วนของแร่ทองคำในเนื้อทองอยู่ที่ 96.5%-99% และนำทองบริสุทธิ์นั้นมาผสมกับแร่โลหะอื่น ๆ เพื่อให้ขึ้นรูปได้ นำมาทำเป็นรูปร่างและรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับหรือตกแต่ง เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน นาฬิกา กำไลมือกำไลเท้า เข็มกลัดหรือกรอบใส่พระเป็นต้น เมื่อเราไปซื้อทองยังร้านขายของ เคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า ทองรูปพรรณที่อยู่ในร้านทองที่ได้นำออกมาขายให้เราจะมาพร้อมกับฉลากที่ติดอยู่ ฉลากนั้นไม่ใช่ว่าร้านทองร้านไหนจะติดฉลากเป็นอย่างไรก็ได้ แต่ตัวฉลากทองรูปพรรณจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานสคบ. เพื่อที่ว่าจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน กันการนำทองปลอมหรือทองที่ไม่ได้มาตรฐานมาขายให้กับลูกค้านั่นเอง แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าฉลากทองที่ติดกันอยู่ตามร้านต่าง ๆ กับตัวสินค้านั้นเป็นฉลากของสคบ.ที่ได้มตรฐานถูกต้องจริง เราก็ต้องมาสังเกตจากรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวฉลสากทองว่า เป็นรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่หน่วยงาน สคบ. กำหนดจริง ๆ หรือไม่

          สาเหตุอีกอย่างที่จำเป็นต้องมีฉลากทองก็พราะทองรูปพรรณนับว่าเป็นสินค้าที่มีการควบคุมฉลากให้เหมือนกันทุกร้าน เป็นการกำหนดไว้ป้องกันการรับซื้อขายและการทองรูปพรรณให้ถูกต้อง และตัวผู้ซื้อเองก็จะได้รับความเป็นธรรมด้วย สำหรับหน่วยงาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีชื่อย่อว่า สคบ. เป็นหน่วยงานที่มีสังกัดอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการระบุว่า ทองรูปพรรณนั้นนับเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยฉลากดังกล่าวนั้นจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ครบถ้วน คือ 


          1. จะต้องระบุชื่อ รวมถึงประเภท ชนิดของทองรูปพรรณนั้น


          2. ต้องมีชื่อร้านสถานที่ตั้งของร้านหรือมีเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนในไทยอย่างถูกต้องของผู้ผลิตหรือของผู้นำเข้าทองรูปพรรณนั้น ทองรูปพรรณที่นำมาขายนั้นถ้าเป็นแบบที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องระบุชื่อของประเทศที่เป็นผู้ผลิตด้วย


          3. ต้องมีการระบุเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ของทองรูปพรรณชิ้นนั้นด้วย โดยสามารถที่จะระบุเป็นกะรัตหรือจะเป็นเปอร์เซ็นต์,ร้อยละ หรือจะเลือกใช้สัญลักษณ์ เป็น %หรือเป็นตัวอักษร K แทนก็ได้


          4. จะต้องมีการระบุน้ำหนักลงไปที่ป้ายด้วย โดยที่ระบุหน่วยเที่ใช้เป็นกรัม หรือจะใช้เป็นตัวย่อใช้สัญลักษณ์ ก. หรือ g. แทนก็ย่อมได้


          5. การใส่ราคาที่ป้าย ให้ระบุโดยใช้หน่วยเป็นเงินสกุลไทย และถ้าจะระบุเงินสกุลอื่นด้วย หรือจะเลือกใช้สัญลักษณ์ของสกุลเงินนั้น ๆ ก็ได้


          6. ต้องมีการแปะป้ายบ่งบอกราคาที่ร้านนั้น ๆ รับซื้อทองรูปพรรณราคาขั้นต่ำตามที่ทางสมาคมค้าทองคำประกาศไว้ในเวลานั้นด้วย


          ในครั้งต่อไปที่เข้าไปเลือกซื้อทองคำรูปพรรณก็จะสังเกตตามฉลากที่ระบุตามเกณฑ์ของ สคบ.ได้ว่าต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง เพี่อจะได้ทองรูปพรรณที่เป็นทองแท้และได้มาตรฐาน