ยอดเงินและทองคำ โครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัว ยังคงเคลื่อนไหว

25 / 09 / 2562 14:12

แม้หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จะมรณภาพไปหลายปีแล้ว แต่การรับบริจาคทองคำและเงินตราต่างประเทศตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ของท่านยังคงดำเนินต่อไปตามโครงการงานบุญ 12 เมษายน สืบหน่อต่อแขนง ซึ่งมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลเงินและทองคำเหล่านั้น และมีการปรับปรุงข้อมูลทุก ๆ 6 เดือน คือสิ้น มิถุนายน และ ธันวาคม ​​
ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สรุปยอดรับบริจาคทองคำและเงินตราต่างประเทศตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนไว้ดังนี้


ทั้งนี้ ทองคำและเงินตราต่างประเทศ​ที่ประชาชนได้ร่วมใจบริจาคภายใต้โครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน และโครงการงานบุญ 12 เมษายน สืบหน่อต่อแขนง ซึ่งมอบให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้นำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงของแผ่นดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจนับ​และ​เก็บรักษาไว้ในสถานที่มั่นคงปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมในการตรวจสอบเป็นประจำ