ครอบครัวคุณทองแดง

18 / 10 / 2562 14:40

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประสบความสำเร็จ ในการผสมเทียมสุนัขหลวง จากน้ำเชื้อของ “คุณทองเอกและคุณทองหยิบ” ลูกของ “คุณทองแดง” ที่ผ่านการเก็บน้ำเชื้อนานกว่า 14 ปี จนได้ได้สุนัขหลวงจำนวน 8 ตัว

โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ได้มีการแถลงข่าวเรื่อง “ครอบครัวคุณทองแดง จากการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งลูกคุณทองแดง โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดให้มีการขยายพันธุ์สายเลือดของคุณทองแดง เพื่อจะให้ประชาชน ได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ คุณทองแดง โดยทรงโปรดเกล้าฯให้คณะ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งลูกคุณทองแดง ชื่อ  “คุณทองเอกและคุณทองหยิบ” ซึ่งเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548

ในการผสมเทียมครั้งนี้ได้สายเลือดคุณทองแดง ลูกสุนัขหลวง ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองเอก” (ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 3) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ “คุณแอสลี่” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้องและมีการคลอดลูกสุนัขด้วยวิธีธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 5 สุนัข เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อสุนัขทั้ง 5 สุนัข ดังนี้.
1. คุณทองโมกมัน เพศเมีย สีดำ.
2. คุณทองศรีตรัง เพศเมีย สีน้ำตาล.
3. คุณทองพิกุล เพศเมีย สีน้ำตาล.
4. คุณทองอินทนิล เพศผู้ สีดำ.
5. คุณทองกันเกรา เพศผู้ สีน้ำตาล
.
ชุดที่ 2 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองหยิบ” (ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 6) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ
“คุณแอน” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้องและมีการคลอดลูกสุนัขด้วยวิธีธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 3 สุนัข เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อทั้ง 3 สุนัข ดังนี้
1. คุณทองชัยพฤกษ์ เพศผู้ สีน้ำตาล
2. คุณทองรวงผึ้ง เพศผู้ สีน้ำตาล
3. คุณทองจามจุรี เพศผู้ สีน้ำตาล

โดยสุนัขทั้งสองชุดทั้ง 8 สุนัข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

ทั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการถวายงานดูแลสุนัขหลวง และสุนัขทรงเลี้ยง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสุนัขหลวงที่ทรงโปรดมากที่สุด คือ “คุณทองแดง” โดยลักษณะพิเศษของคุณทองแดง เป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน และเลี้ยงง่าย คุณทองแดง มีคู่ผสมชื่อ “คุณทองแท้” เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ มีการสืบสายเลือดจำนวน 9 สุนัข และมีลูก มีหลาน เพิ่มขึ้น ปัจจุบันลูกสุนัขทั้ง 9 สุนัข ได้เสียชีวิตทั้งหมดแล้ว แต่ยังมีสุนัขรุ่นหลานอยู่จำนวนหนึ่ง ที่ปัจจุบันก็ได้ลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการผสมเทียมเพื่อขยายพันธุ์สายเลือดของคุณทองแดงในครั้งนี้