ทองคนโง่ (Fool Gold)

18 / 10 / 2562 14:42

สืบเนื่องจากมีการพบก้อนหินและเศษหินจำนวนมากจากโครงการก่อสร้างถนนสี่เลน บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีสีเหลือ มีลักษณะแวววาว ระยิบระยับ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าหินที่พบนี้เป็น แร่ทองคำ เพราะในอดีตที่บริเวณนี้เคยมีการขุดพบทองคำและซากเต่าดึกดำบรรพ์อายุกว่า 150 ล้านปีมาแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตวจสอบกลับพบว่าเห็นก้อนสีเหลืองดังกล่าวไม่ใช่แร่ทองคำ แต่เป็นเพียง เพชรหน้าทั่ง หรือ ไพไรต์ (Pyrite) หรือ ทองของคนโง่ หรือ Fool's gold แค่นั้นเอง

ไพไรต์ (Pyrite) คือผลึกแร่โลหะชนิดที่มีสีเหลืองอร่าม คำว่าไพไรต์ มาจากภาษากรีก ที่มีความหมายว่าไฟ (Pry) เหตุที่เรียกว่าไฟก็เนื่องมาจากไพไรต์เมื่อนำไปกระทบกับเหล็กแรงๆ ก็จะทำให้เกิดประกายไฟออกมา ประโยชน์ของไพไรต์ส่วนใหญ่จะนิยมนำไปทำเป็นเครื่องประดับ หรือนำไปเป็นส่วนผสมในการทำกรดกำมะถัน เนื่องจากไพไรต์มีสีเหลืองอร่ามจนดูคล้ายกับทองคำ จึงมักจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจผิดอยู่เสมอว่ามันคือทองคำ จนได้ฉายาว่า “ทองคนโง่”หรือ Fool Gold

ส่วนเหตุที่ได้รับฉายาว่าทองคนโง่ ต้องย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่ 15 เซอร์มาร์ติน โฟรบิสเชอร์ นักสำรวจชาวอังกฤษได้พบกับก้อนทองคำบนเกาะในประเทศแคนาดา จึงคิดว่าโชคเข้าข้างและได้ขนเอาก้อนทองคำเหล่านั้นกลับมาที่อังกฤษ และได้นำไปให้พ่อค้าทองตรวจพิสูจน์ ผลปรากฏว่าก้อนทองคำที่เอามานั้นมันคือ “ไพไรต์” ทั้งหมด 
 
อย่างไรก็ตามแม้จะรู้ว่าแร่ที่พบไม่ใช่ทองคำและเป็นเพียง "เพชรหน้าทั่ง" หรือทองคนโง่ แต่ชาวบ้านก็ยังคงเก็บแร่ดังกล่าวไว้เพราะ  "เพชรหน้าทั่ง" นี้มักจะถูกนำไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องรางของขลังหายากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อด้านโชคลาง เช่น นำไปทำหัวแหวน ป้องกันเสนียดจัญไร กันศาสตราวุธ คมหอกคมดาบ

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยอักด้วย เพราะตามปกติ "ไพไรต์" หรือทองคนโง่ มีความสัมพันธ์กับธาตุดิน เป็รพลังงานแห่งความมั่นคง ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความสมดุลและความมั่งคั่ง หากใช้ไพไรต์ทำพื้นในที่อยู่อาศัยจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัย และได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพลังของธาตุดินนั่นเอง