จีไอที ร่วมพัฒนารูปแบบเครื่องประดับทองคำเพื่อโอกาสใหม่ๆของผู้ค้าทองคำ

18 / 10 / 2562 14:44

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที มีแผนที่จะพัฒนาเครื่องประดับที่ทำจากทองคำในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการเครื่องประดับทองคำที่มีความทันสมัย ตามแผนการพัฒนาผู้ประกอบการร้านทอง หรือทายาทร้านทองที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจหรือต้องการจะสร้างแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อฉีกหนีจากการจำหน่ายทองคำในรูปแบบเดิม 

ในการนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติจะเข้าไปช่วยเหลือพัฒนา
ผู้ประกอบการร้านทองในประเทศไทยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดยจะเข้าไปช่วยสอน ให้ความรู้ ทั้งการดีไซน์ การใช้วัสดุ แนวโน้มสินค้าที่ตลาดต้องการ จนถึงการผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำออกจำหน่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าขายและเพิ่มรายได้ จากเดิมที่ทำการผลิตเครื่องประดับทองที่มีความเป็นท้องถิ่นและมีอัตลักษณ์ของตนเองเท่านั้น

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือร้านทอง ในการการจำหน่ายสินค้าสินค้าทางออนไลน์ ทั้งการขายผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ รวมถึงการผลักดันให้เข้าไปจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สถาบันฯ ได้เชื่อมโยงไว้ เช่น Zilingo จากสิงคโปร์ หรืออาลีบาบา ที่จะใช้ในการเจาะเข้าสู่ตลาดจีน เป็นต้น

ทางสถาบันยังจะผลักดันให้ผู้ประกอบการร้านทอง ให้ความสำคัญกับการรับรองคุณภาพสินค้าตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) เพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้าที่ผลิตได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยสถาบันฯ แล้วผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าไปจะได้มีความมั่นใจว่าได้สินค้าดี มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันนี้มีการซื้อขายออนไลน์กันมากผู้ประกอบร้านทองที่เข้าร่วมโครงการ จะมีโอกาสทางการขายมากกว่า เพราะผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าได้สินค้าดีมีคุฯภาพเพราะมีสถาบันฯการันตีคุณภาพ

สุดท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ มีแผนที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำในถนนเยาวราช ในการผลักดันให้เยาวราชเป็นถนนสายทองคำเพื่อดึงดูดให้คนที่จะซื้อทองคำเดินทางเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยว และยังผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย