โอกาสทองของเครื่องประดับเงินในอินเดีย

18 / 10 / 2562 14:48

กระทรวงพาณิชย์เผย โอกาสทองของเครื่องประดับเงินในอินเดีย เพราะกำลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปอินเดีย ในไตรมาสแรกของปีนี้(2562)ทะลุ 2,000 ล้านบาท ขยายตัว 3% 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย รายงานว่า ชาวอินเดียนิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับเพื่อใช้สำหรับการแต่งงาน มอบเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ  และมีการทำเครื่องทองเป็นรูปเทพต่างๆ เพื่อสักการบูชา และยังนิยมหาซื้อเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินเพื่อการลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ชาวอินเดียในแต่ละภูมิภาคจะมีรสนิยมการซื้อหาอัญมณีและเครื่องประดับแตกต่างกันไป เช่น ชาวอินเดียเหนือนิยมเพชร พลอยสี และไข่มุก ส่วนชาวอินเดียใต้นิยมเครื่องประดับทอง เป็นต้น ซึ่งหาก พิจารณาโอกาสของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการตีตลาดอินเดีย พบว่ายังมีโอกาสอยู่มาก โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-มีนาคม) ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศอินเดีย มูลค่ารวม 88.05 ล้านเหรียญสหรัฐ (2,765 ล้านบาท) ขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 3 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เพชร เงิน และพลอย

ชาวอินเดียนิยมซื้อพลอยสีจากไทย และยอมรับว่าไทยเป็นแหล่งการค้าพลอยสีและอัญมณีสำคัญระดับโลก ช่างฝีมือไทยมีความเชี่ยวชาญในการคัดและเจียระไนพลอยได้สวยงาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรใช้ศักยภาพดังกล่าวสร้างข้อได้เปรียบเพื่อเจาะตลาดอินเดีย โดยเน้นเรื่องการออกแบบ การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการเจียระไน เพื่อมัดใช้ผู้ซื้อชาวอินเดีย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความนิยมเครื่องประดับของชาวอินเดียในปัจจุบันพบว่า เครื่องประดับเงินเป็นสินค้าที่น่าจะเป็นโอกาสใหม่ที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าไปยังอินเดียเพิ่มขึ้น เพราะตลาดเติบโตทะลุ 100% ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2560  เนื่องด้วยเครื่องเงินไทยมีความโดดเด่นด้านการออกแบบที่ทันสมัยและคุณภาพที่ดี  โดยได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง (Super Rich) กลุ่มงานแต่งงาน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมเครื่องประดับเงินดีไซน์ทันสมัย 

จึงเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการเจาะตลาดเครื่องประดับเงินในอินเดีย