เปิดตัวเลขการถือครองทองคำประจำปี 2019 (World Official Gold Holdings)

25 / 10 / 2562 11:18

สภาทองคำโลก (World Gold Council) เปิดเผยปริมาณการถือครองทองคำอย่างเป็นทางการของแต่ละรัฐบาลทั่วโลก (World Official Gold Holdings) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 จำนวน 100 อันดับ โดยอาศัยข้อมูลจากรายงาน International Financial Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) พบว่า รัฐบาลทั่วโลกถือครองทองคำรวมกัน 33,871.36ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2200ตัน  จากช่วงกลางปี พ.ศ.2556 

ประเทศที่ถือครองทองคำมากที่สุด 10 อันดับแรกยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยสหรัฐอเมริกายังคงถือครองทองคำมากที่สุดที่ ปริมาณ 8,133.5 ตัน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 74.9% ต่อทุนสำรองทั้งหมด ตามมาด้วยเยอรมนีด้วยปริมาณ 3,369.7 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 70.6 ต่อทุนสำรอง และ IMF ถือครองทองคำปริมาณ 2,814.0 ตัน อันดับ4 คืออิตาลีอยู่ที่ 2,451.8 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 66.9 อันดับ5 ฝรั่งเศส 2,436 ตัน อันดับ 6 รัสเซีย 2,150.5 ตัน อันดับ7 จีน 1,874.3 ตัน อันดับ8 สวิสเซอร์แลนด์ 1,040.0 ตัน อันดับ9 ญี่ปุ่น 765.2 ตัน และอันดับ10 เนเธอแลนด์ 612.5 ตัน

ส่วน ไทยถือครองทองคำอยู่มากเป็นอันดับที่ 27 ของโลก มีปริมาณ 154 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ต่อทุนสำรอง ซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับสองของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นรองเพียงรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่มีทองคำปริมาณ 197.9 ตัน  โดยปริมาณการถือครองทองคำของประเทศต่างๆมีดังนี้