ธปท.-กนง.ออกมาตรการควบคุมการซื้อขายทองคำ แก้ปัญหาบาทแข็ง

13 / 11 / 2562 15:07

ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)เตรียมพิจารณาออก 3 มาตรการเพื่อแก้ปัญหาการแข็งค่าของเงินบาทหนึ่งในนั้นคือมาตรการดูแลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกทองคำมูลค่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในภาวะราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ที่ผ่านมาจึงมีเงินทุนจากการขายทองคำไหลเข้ามาถึงประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นแรงกดดันค่าเงินบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจะเข้าไปดูเพื่อลดแรงกระแทกและไม่ให้มีผลกระทบต่อค่าเงินบาท ทั้งนี้เพราะการซื้อขายทองคำมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ แต่สร้างผลข้างเคียงด้านค่าเงิน จึงต้องเข้าไปดูกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่มีการห้ามการลงทุนซื้อขายทองคำ แต่จะเป็นการทบทวนกฎเกณฑ์เพื่อให้รายได้จากการซื้อขายทองคำไม่มีแรงกระแทกกับค่าเงินมากเกินไป

ส่วนมาตรการอื่นๆคือ การทำให้เงินตราต่างประเทศที่ไหลเข้าและออกเกิดความสมดุลมากขึ้น ในลักษณะเปิดเสรีให้นักลงทุนไทยทั้งรายบุคคลและสถาบันไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงให้ผู้ส่งออกสามารถพักเงิน และบริหารจัดการอยู่ในต่างประเทศได้นานขึ้น และมาตรการสุดท้ายคือ การดูประเด็นเชิงโครงสร้างด้านการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด โดยการออกมาตรการลดการเกินดุลบัญชีสะพัด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่นภาครัฐที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่  การลงทุนที่จะต้องนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการนำเข้าก็จะทำให้ลดแรงกดดันของค่าเงินบาทได้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา มาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศที่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่อง แต่ที่มีผลมากที่สุดาคือปัจจัยจากภายนอกประเทศ จากปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยืดเยื้อ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยังเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อระบบการเงินและการเมืองโลก จึงส่งผลกระทบต่อค่าเงินสกุลหลัก ๆ และส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับสกุลเงินหลักไปด้วย

3 มาตรการสกัดบาทแข็งที่ ธปท.เตรียมออกมาใช้นั้น เรื่องทองคำ น่าจะเป็นการดูแลที่ถูกจุด จะช่วยลดแรงกดดันการแข็งค่าของเงินบาทได้ดีที่สุด เพราะถ้าสามารถกระตุ้นให้ผู้ค้าทอง กับธนาคารที่ต้องทำ FX matching มากขึ้น โดยยังไม่ต้องแลกเป็นเงินบาท จะทำให้ยอดส่งออกทองคำมีสัดส่วนถึง 4% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1-2 แสนล้านบาทเลยทีเดียว