ประกันภัยร้านทอง ของมันต้องมี

13 / 11 / 2562 15:39

ปัจจุบันการปล้นร้านทองเกิดขึ้นแทบจะทุกวัน ซึ่งในแต่ละครั้งก่อให้ความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตของเจ้าของร้าน ลูกจ้าง และผู้ประสบเหตุ การประกันภัยร้านทองจึงน่าจะเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการร้านทองในกรณีที่ร้านทองถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสียหายนี้ 

การประกันภัยร้านทอง คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายให้กับเจ้าของร้านทองในกรณีที่ร้านทองถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ เป็นหลักประกันที่ผู้ประกอบกิจการร้านทองควรทำไว้ เพราะการประกันภัยร้านทองให้ความคุ้มครองเบื้องต้นใน 3 หมวดคือ
    • ให้ความคุ้มครองต่อทองรูปพรรณและทองคำแท่งที่ถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์ไปภายในสถานที่เอาประกันภัย
    • ให้ความคุ้มครองตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิดที่เกิดจากการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ภายในสถานที่เอาประกันภัย
    • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของ เจ้าของร้าน บุคคลในครอบครัว ลูกจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์หรือวิ่งราวทรัพย์ด้วย 

กรมการประกันภัย ได้ร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัย และสมาคมค้าทองคำ พิจารณาหาแนวทางในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยร้านทองเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านทองโดยสรุปรายละเอียดของเบี้ยประกันไว้ดังนี้
(1) ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ภายในสถานที่เอาประกันภัย โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 0.90%-1.10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2) ความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิด อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์ภายในสถานที่เอาประกันภัย โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 0.05%-3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(3) กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และ ค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว ลูกจ้าง และ/หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย และลูกค้าซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ภายในสถานที่เอาประกันภัย โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 0.03%-0.075% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำ ยังได้ประสานงานไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อให้แต่ละบริษัทจัดทำแพ็คเกจเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับร้านทอง และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมค้าทองคำซึ่งมีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัทแองโกลอีสต์  บริษัทกรุงเทพประกันภัย บริษัทวิริยะประกันภัย บริษัทเมืองไทยประกันภัย บริษัททิพยประกันภัย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย และบริษัทเจพีประกันภัย ซึ่งสมาชิกสมาคมค้าทองคำ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลค่าเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง และอัตราส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสมาชิกได้ตามความเหมาะสมจากข้อมูลข้างต้น