นวัตกรรมกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

22 / 11 / 2562 13:17

ปัจจุบันนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งด้านการผลิตและการขาย เช่นการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น ความร้อน ความดัน การเติมสารเคมี เป็นต้น หรือแม้แต่การผลิตทองสีชมพู ทองสีม่วง ส่วนการขายนั้นการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ก็เป็นอาวุธทางนวัตกรรมที่สำคัญเพราะทำให้ผู้ขาย-ผู้สามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม

ตัวอย่างของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเช่น การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกลุ่ม The Sahajanand Group ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต พัฒนายาและเวชกรรม หรือชีววิทยศาสตร์ ได้ออกอบบเครื่องจักรที่ใช้ AI ประมวลผลในการตัดเพชรก้อนได้อย่างแม่นยาและเที่ยงตรง รวมทั้งการบรรจุชิ้นงานลงกล่อง โดยการทำางานแต่ละขั้นตอนไม่จำาเป็นต้องมีผู้ควบคุมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

บริษัท Sarine Technologies Ltd. ของอิสราเอลคิดค้นเครื่อง Sarine Clarity เพื่อใช้ตรวจสอบความสะอาดของเพชรและเปรียบเทียบสีของเพชรได้เร็วยิ่งและแม่นยำทำให้ประหยัดเวลาและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ส่วนในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการนำ AI มาผสานเข้ากับแอปพลิเคชั่นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจผ่านแหวนเพชรของแบรนด์ Jubilee ได้เป็นต้น

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในนวตกรรมทางเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรอัญมณีและเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี โดยเข้ามาช่วยลดข้อจำจัดจากงานแสดงสินค้าที่ตามสถานที่ต่างๆที่แม้จะทำให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายสามารถพบปะกันได้ แต่ผู้ค้าที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่จัดงานก็ไม่สามารถมาร่วมงานได้อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาอีกเช่นค่าพาหนะ ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในการออกบู๊ทเป็นต้น การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ซึ่งนอกจากสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นมากแล้ว ยังนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้ทุกภูมิภาคทั่วโลกอีกด้วย

งานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นตามสังคมออนไลน์เช่น การจัดแสดงผ่านเวปไซด์ www.jewelryvirtualfair.com ซึ่งทำเป็นแห่งแรกของโลกปัจจุบันมีเครือข่ายให้บริการกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หรือการจัดงาน Hong Kong International Jewellery Show Online ของสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) ที่มีการสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ค้าทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยในหน้าเว็บไซต์มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดจากนานาประเทศ ซึ่งผู้ซื้อสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ 

นอกจากงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ที่นำมาตอบโจทย์ผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว อีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการจัดแสดงสินค้าและซื้อขายออนไลน์ก็คือ การประมูล เช่น www.gemrockauctions.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามกฎข้อบังคับของ EU ในหน้าเว็บไซต์มีการแบ่งประเภทอัญมณีและเครื่องประดับแต่ละชนิดไว้อย่างละเอียด ตลอดจนสามารถใช้การค้นหาจากช่วงราคา ประเภท สี หรือตามรูปแบบการประมูล โดยผู้ซื้อสามารถใช้การชำระแบบ PayPal บัตรเครดิต หรือโอนเข้าบัญชีโดยตรงได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)