พระสันตะปาปา กับ แหวนชาวประมง

22 / 11 / 2562 13:23

แหวนชาวประมง (The Ring of the Fisherman) เป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก ถือเป็นหนึ่งในเครื่องสมณกกุธภัณฑ์ในพระสันตะปาปา ปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ. 1265 ในสมัยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4 (Pope Clement IV) สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 183 ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของวาติกันพระคาร์ดินัลผู้ที่ได้การคัดเลือกให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา (ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจากการประชุมของคณะพระคาร์ดินัลทั้วโลก)จะได้รับแหวนทองซึ่งสลักรูปนักบุญปีเตอร์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกในอิริยาบถกำลังเหวี่ยงแหจับปลาเนื่องด้วยพระองค์เคยเป็นชาวประมงมาก่อน โดยมีการสลักพระนามของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ปัจจุบันไว้ที่บริเวณหัวแหวน

แหวนชาวประมงนี้นอกจากใช้เป็นเครื่องแสดงสมณศักดิ์แล้ว ในอดีตยังถูกใช้เป็นตราประทับบนเอกสารควบคู่กับลายเซ็นของพระสันตะปาปาด้วยแต่ภายหลังถูกยกเลิกไป และเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นั้นๆสิ้นพระชนม์ลง สำนักวาติกันจะมีการประกอบพิธีทำลายแหวนโดยคาเมอร์เลงโก(Camerlengo)หรือเลขาธิการพระราชวังพระสันตะปาปา ด้วยการใช้ฆ้อน ทุบทำลายแหวนให้ยุบตัวลง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นั้น และเพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างนำตราประจำพระองค์ไปใช้โดยมิชอบอีกด้วย

สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ 1 (Pope Francis) ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิกพระองค์ที่ 266 องค์ปัจจุบันนได้เลือกแหวนชาวประมง ที่ทำจากเงินเป็นแหวนประจำตำแหน่งแทนแหวนทองคำ ออกแบบโดย เอ็นริโก้ มานฟรินี ประติมากรชาวอิตาลี ผู้สร้างผลงานทางศาสนามาหลายชิ้น รวมทั้งยังได้เคยออกแบบแหวนให้สมเด็จพระสันตะปาปาอีกหลายองค์ เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาปีอุส ที่ 12  และสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 4       

โดยลวดลายของแหวนนั้น เป็นรูปของนักบุญเซนต์ ปีเตอร์ ถือกุญแจไว้คู่หนึ่ง ซึ่งแทนสัญลักษณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ที่ได้กุมกุญแจสู่สรวงสวรรค์ที่นักบุญเซนต์ ปีเตอร์มอบให้ เป็นแหวนวงใหม่ที่ใช้ลวดลายแบบเดียวกับแหวนวงเดิมที่ใช้โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 4  ไม่มีการบอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จึงเลือกแหวนที่ทำจากเงินชุบทองแทนแหวนที่ทำจากทองคำ และก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ปฏิเสธการแขวนสร้อยคอกางเขนทองคำของสมเด็จพระสันตะปาปา ในการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งอีกด้วย

และเป็นที่น่ายินดีสำหรับคริสต์ศาสนิกชน คาทอลิกในประเทศไทย เมื่อสำนักวาติกันเปิดเผยว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (Pope Francis) ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิกพระองค์ที่ 266 มีหมายกำหนดการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23  พฤศจิกายนนี้ พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 2 ที่เสด็จเยือนประเทศไทย ต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 (Pope John Paul II) ซึ่งเสด็จมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 1984

            การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในครั้งนี้ ยังตรงกับวาระ 350 ปี แห่งการสถาปนาศาสนจักรคาทอลิกไทยอีกด้วย