ซื้อทองจริงหรือซื้อกองทอง แบบไหนดีกว่ากัน

22 / 11 / 2562 13:25

ปัจจุบันการลงทุนในทองคำได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบของการสะสมทองคำแท่งซึ่งเป็นการลงทุนที่ง่ายและคนไทยคุ้นเคยที่สุด กับการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆที่นักลงทุนอาจยังไม่ค่อยคุ้นเคยเช่นการลงทุนในกองทุนทองคำหรือ Gold Fund จึงทำให้ไม่แน่ใจว่าการลงทุนแบบไหนดีกว่ากัน

ก่อนอื่นคงต้องบอกว่าการลงทุนกับทองคำนั้นให้ประโยชน์หลายทางเช่น มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำอาจจะมีความผันผวน แต่เนื่องจากทองคำเป็นทรัพยากรที่จำกัดทำให้ทองคำมีโอกาสที่จะมีราคาสูงขึ้นได้ในระยะยาว  ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ เพราะถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ราคาทองคำก็มักจะขยับขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงด้วย 

ในส่วนของข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนในทองคำแท่งและทองทุนทองคำ มีเรื่องที่นักลงทุนต้องคำนึงถึงคือ การลงทุนในทองคำแท่งนั้น ต้องคำนึงถึงราคาทองคำที่มีความผันผวน เรื่องของการเก็บรักษาและส่วนต่างของราคาระหว่างซื้อขาย จะเห็นว่าการลงทุนทองคำแท่งมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ข้อดีคืออุ่นใจที่มีทองเก็บไว้ในมือ

การลงทุนกองทุนรวมทองคำหรือ Gold Fund นั้นเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ โดยการนำเงินไปลงทุนในทองคำแท่ง 99.99% หรือ 99.50% อีกทีหนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจึงไม่ได้ขึ้นลงตามราคาทองคำในประเทศ แต่จะอิงกับราคาทองคำโลก แต่การที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวข้องด้วย

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมทองคำ คือ นักลงทุนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก ส่วนใหญ่กำหนดเงินลงทุนไว้ต่ำกว่า 10,000 บาท และสามารถทำการซื้อขายได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปร้านทอง และปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหาย มีมืออาชีพคอยดูแลบริหารจัดการให้ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสั่งขายหรือได้รับเงินปันผลจากกองทุน

นอกจากนี้ หากต้องการขายทำกำไรหรือทยอยสะสมซื้อ ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องซื้อหรือขาย
ทองคำแท่งทั้งก้อน แต่ข้อเสียคือจะมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว และไม่มีเวลาติดตามราคาทองคำมากนัก โดยสิ่งที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองคำ ได้แก่ ผลตอบแทนย้อนหลัง ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของกองทุน และนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในการเลือกซื้อกองทุนรวมทองคำ หากสนใจเฉพาะผลตอบแทนจากราคาทองคำเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยน ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้เต็มจำนวน (Fully Hedged) แต่ถ้าหาโอกาสทำกำไรเพิ่มเติมจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ก็ควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้เลย (Non-hedged) แต่ต้องระวังว่ามีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เช่นกัน