ตลาดทองคำโลกยังมีแนวโน้มสดใส

25 / 12 / 2562 13:51

รายงานผลวิจัยสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคฉบับใหม่ของสภาทองคำโลก (World Gold Council) เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา(2562) ชี้ให้เห็นว่าตลาดทองคำยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก เมื่อผู้บริโภครายย่อยเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทองคำมากเป็นอันดับสามรองจากบัญชีออมทรัพย์และประกันชีวิต ขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับ แฟชั่น ที่ไม่เคยซื้อทองคำเลยก็ไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะซื้อ หากความต้องการเหล่านี้แปลงเป็นแรงซื้อได้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดทองคำให้เติบโตได้มาก

ในการทำวิจัยครั้งนี้ สภาทองคำโลกศึกษาตัวอย่างราว 18,000 รายการ ครอบคลุมตลาดต่าง ๆ ทั้งจีน อินเดีย อเมริกาเหนือ เยอรมนี และรัสเซีย เพื่อศึกษา เจาะลึกถึงทัศนคติและความเข้าใจที่มีต่อทองคำ ช่องทางและเหตุผลที่ซื้อทองคำ และเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ซื้อทองคำของนักลงทุนรายย่อยและผู้ชื่นชอบแฟชั่นในตลาดเครื่องประดับ

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
    1. ผู้คนเชื่อมั่นและยึดมั่นกับทองคำ นักลงทุนรายย่อยกว่าสองในสามหรือราว67% เชื่อว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในการรับมือกับเงินเฟ้อและความผันผวนของค่าเงิน ขณะที่ 61% เชื่อมั่นในทองคำมากกว่าสกุลเงิน
    2. ในกลุ่มคนที่ไม่เคยซื้อทองคำมาก่อน (แต่ก็ไม่ปิดโอกาสการซื้อในอนาคต)ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในทองคำโดยมีความกังวลว่าจะเจอทองคำแท่งและเหรียญทองคำปลอมหรือเลียนแบบ รวมถึงความกังวลเรื่องความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ หรือความน่าเชื่อถือของผู้ค้าบางรายด้วย
    3. ความเชื่อของผู้บริโภครุ่นใหม่หรือคนกลุ่ม Gen Z เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในตลาดเครื่องประดับของจีน ผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นอายุ 18-24 ปีคิดเป็นสัดส่วน 40% เชื่อว่าทองคำจะทำให้โชคดี ซึ่งลดลงอย่างมากกับผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 55-65 ปีที่มีความเชื่อใรเรื่องนี้ถึง 88%  เหล่านี้ส่งผลให้การบิโภคทองคำลดลง
    4. นักลงทุนรายย่อยทั่วโลกซื้อเหรียญทองคำเป็นสัดส่วนเพียง 9% และเครื่องประดับเพียง 6% เมื่อเทียบกับกองทุน ETF ทองคำที่มีผู้ซื้อ 25% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า นวัตกรรม เทคโนโลยี การตลาด และการสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจ
    5. ผู้บริโภคทองคำกลุ่มใหม่ๆสองในสามหรือราว66% ทั่วโลกยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นในการซื้อทอง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทองคำผ่านสื่อต่างๆมากขึ้น 

โดยสรุปคือตลาดทองคำรายย่อยยังคงแข็งแกร่ง โดยพบว่าทองคำยังคงเป็นตัวเลือกของการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยทั่วโลกราว 46% มากเป็นอันดับสาม เมื่อเทียบกับ78%ของบัญชีออมทรัพย์  และ54%ของประกันชีวิต ในส่วนของเครื่องประดับนั้น ผลสำรวจพบว่าผู้บริโภค 56%  ซื้อเครื่องประดับทองคำชั้นดี อีก34% ที่ซื้อเครื่องประดับทองคำขาว

นอกจากนี้ยังพบว่า นักลงทุนรายย่อยและผู้ชื่นชอบแฟชั่นกว่าหนึ่งในสามหรือราว 38% ไม่เคยซื้อทองคำมาก่อนแต่ก็มีทัศนคติที่ดีต่อทองคำ สิ่งนี้แสดงให้เห็นศักยภาพในการผลักดันตลาดทองคำให้เติบโต หากความต้องการเหล่านี้แปลงเป็นแรงซื้อได้