นอกจากทองคำ คนจีนชอบเครื่องประดับอะไร

25 / 12 / 2562 14:17

นอกจากชาวจีนจะนิยมซื้อหยกและเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเพชรและพลอยสีก็กำลังได้รับความนิยมจากชาวจีนเพิ่มขึ้น ที่สำคัญชาวจีนกำลังนิยมสินค้าแบรนด์จากต่างประเทศมากกว่าแบรนด์ในประเทศ และมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าเครื่องประดับรูปแบบเดิมๆ

จีนเป็นผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ของโลก แม้ว่าจะสามารถผลิตเครื่องประดับได้เองในประเทศ แต่ชาวจีนชื่นชอบสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม และถึงแม้เศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ในช่วงชะลอตัวลง แต่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจีนยังเติบโตได้จากแรงขับเคลื่อนของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากกว่า 300 ล้านคน ทำให้ผู้ประกอบการจีนให้ความสำคัญในการผลิตเครื่องประดับในรูปแบบที่แตกต่าง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมากขึ้นเช่นเทคนิคCNC และ 3D printing  เพื่อทำให้เครื่องประดับมีดีไซน์หลากหลาย สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ล่าสุดบางบริษัทได้ซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนหรือภาพยนตร์ดังแล้วคาร์แรกเตอร์ของตัวการ์ตูนหรือตัวนักแสดงในภาพยนตร์มาผลิตเป็นเครื่องประดับในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้กระแสการตอบรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เช่น สไปเดอร์แมน กับตันอเมริกา เป็นต้น

เป็นที่น่าสังเกตุว่าปัจจุบันชาวจีนกว่าร้อยละ 80 ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยรูปแบบการซื้อขายกำลังจะเปลี่ยนไปจากการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ E-Market Place แบบเดิม เป็นการซื้อสินค้าแบบ Live สดกันมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าการขายเครื่องประดับด้วยการ Live สดจะมีมากขึ้นในอนาคต Taobao (เปิดตัวปี 2003 Taobao.com เป็น Mobile Commerce ภายในประเทศจีน ที่ขายสินค้าของ SMEs และ คนทั่วไป ฉะนั้น International Brands ก็จะไม่ได้ขายในนี้)  เห็นโอกาสนี้จึงได้พัฒนาฟังก์ชั่น Live Stream ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับคำสั่งซื้อกว่า 3.3 ล้านครั้ง ซึ่งเป็นการซื้อขายเครื่องประดับกว่า 50% ของการซื้อขายสินค้าทั้งหมด ทำให้เครื่องประดับขยับขึ้นมาเป็นสินค้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์

ส่วนการขายอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเริ่มนิยมก็คือ การขายสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวผ่านคลิปวีดีโอสั้นๆ ทำให้คนติดตาม สามารถทำรายได้ให้บางบริษัทถึง 100 ล้านหยวน ปัจจุบันผู้ขายบนเว็บไซต์อาลีบาบาได้เริ่มขายสินค้าด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆ เพิ่มมากขึ้น นับเป็นช่องทางการขายใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าขายในตลาดจีน

ส่วนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สมาคมที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับจับมือกันอย่างเหนียวแน่นในการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรม มีการบูรณการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่ต่างออกหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ปัจจัยเหล่านี้น่าจะทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต 

ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)