สิ้นหลวงปู่ทอง เกจิดังแห่งล้านนา

25 / 12 / 2562 15:30

กลางดึกของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พุทธศาสนิกชนได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระเกจิดังแห่งล้านนา พระพรหมมงคล ฉายานาม “สิริมังคโล” หรือหลวงปู่ทอง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ได้ละสังขารอย่างสงบหลังจากอาพาธอย่างกะทันหันและถูกนำส่งโรงพยาบาลจอมทองโดยแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถแต่ไม่สามารถยื้อสังขารไว้ได้

ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันคือเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ธันวาคม หลวงปู่ทองได้ออกให้ศีลให้พรลูกศิษย์ที่มาหาด้วยอาการปกติ ไม่มีวี่แววว่าท่านจะอาพาธ จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.00 น วันเดียวกัน หลวงปู่ทองมีอาการหมดสติก่อนจะละสังขารลงอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศสิริอายุได้ 96 ปี 2 เดือน 21 วัน 76 พรรษา

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากโกศแปดเหลี่ยม พระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องตั้งประดับเป็นเกียติยศ  พระราชทานพวงมาลาพระราชวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และพระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์  7 คืน

หลวงปู่ทอง  หรือพระพรหมมงคลนั้น มีนามเดิมว่า ทอง พรหมเสน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. พ.ศ. 2466 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ต.บ้านแอ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ บิดาชื่อ นายทา นามสกุล พรหมเสน มารดาชื่อ นางแต้ม นามสกุล พรหมเสน มีพี่น้องด้วยกัน 6 คน

หลวงปู่ทองบรรพชาเป็นสามาเณรเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. พ.ศ. 2477 ตรงกันวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น โดยมีพระครูบาชัยวงศ์ (หลวงปู่ครูบาแก้ว ชยวํโส) เจ้าอาวาสวัดนาแก่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ก.พ. พ.ศ. 2487 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก ณ บ้านแอ่น ต.บ้านแอ่น โดยมีพระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการญาณรังสี เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “สิริมงฺคโล”

ระหว่างบรรพชาท่านได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.2477 – 2486 หลวงปู่ทองได้เริ่มฝึกการปฏิบัติสมถกรรมฐานกับ พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) พระสุพรหมยานเถร (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศาพัฒนา) ครูบาอภิชัย (ขาวปี) จากนั้นฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกับ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) จนถึงปี พ.ศ. 2497 – 2500  ท่านได้เดินทางไปฝึกการปฏิบัติและศึกษาแนวทางการปฏิบัติในแนวสติปักฐาน 4 ตามหลักพระไตรปิฎก อรรถกถา และอื่นๆกับมหาสีสยาดอ ณ สำนักวัดศาสนยิสสา ประเทศสหภาพเมียนมาร์