5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

31 / 01 / 2563 11:31

ปัจจุบันการลงทุนในทองคำได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัย เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหรือพันธบัตร แต่การลงทุนในทองคำก็ต้องคำนึงถึงการขึ้น-ลงของราคาทอง เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนของนักลงทุนด้วย นักลงทุนจึงต้องเช็คราคาทองคำประจำวันและแนวโน้มของราคาทองคำในอนาคต และนี่คือ 5 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในตลาดโลกและตลาดในประเทศ

    1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ US Dollar movement
ทองคำนั้นซื้อขายกันด้วยเงินดอลลาร์ ด้งนั้นการขึ้นลงของค่าเงินดอลลาร์จึงส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำ กล่าวคือ ถ้าค่าเงินดอลลาร์ด้อยค่าลง (อ่อนค่า)ราคาทองคำจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเงินลงทุนจะไหลจากการดอลลาร์สหรัฐไปหาทองคำมากขึ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกว่าในทางตรงกันข้ามหากเงินดอลลาร์แข็งค่า นักลงทุนก็จะหันมาใช้จ่ายหรือลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์แทนทองคำมากขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงนั่นเอง

2.อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับราคาทองคำ ทุกครั้งที่มีการประกาศดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำทันที เช่น ถ้าประกาศปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มดี ความเชื่อมั่นเริ่มมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ในทางตรงกันข้ามหากปรับดอกเบี้ยนโยบายลง แสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มแย่ ความเชื่อมั่นเริ่มลดลง ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่นสถานการณ์ราคาทองคำที่เกิดขึ้นตลอดปี 2562 ที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 3 รอบ ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีบางช่วงของปีที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปีเลยทีเดียว

3.นโยบายการเงิน
นโยบายการเงินของธนาคารต่างๆ ทั่วโลกมีผลต่อราคาทองคำ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ อย่าง USA เพราะเงินลงทุนจะไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ผลตอบแทนสูงเสมอ ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นก็มีแนวโน้มว่าคนจะนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรหรือเงินฝากต่างๆเพิ่มขึ้น อาจมีการเทขายทองคำแล้วนำเงินไปฝากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง 


4.อัตราเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าทุกชนิด เพราะจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นรวมถึงทองคำด้วย โดยเงินเฟ้อกับราคาทองคำนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ราคาไปถึงน้ำมันด้วย กล่าวคือ หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัว เพิ่มสูงด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เงินเฟ้อก็จะลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ตามไปด้วย

5. อุปสงค์-อุปทาน
อุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการใช้ทองคำ ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก คือ ภาคเครื่องประดับ,ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์,ภาคการลงทุนและทุนสำรองในประเทศ ถ้าทั้ง 3 กลุ่มนี้มีมีความต้องการซื้อทองคำสูง จะส่งผลให้ราคาทองสูงขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการซื้อทองต่ำ ราคาทองก็จะลดต่ำลงเช่นกัน
ส่วนอุปทาน (Supply) ก็คือ ความต้องการขายทองคำ ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก คือ ผลผลิตทองคำจากเหมืองทอง แรงขายจากธนาคารกลางประเทศต่างๆ และปริมาณทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ถ้าหากมีความต้องการขายทองคำสูง ราคาทองจะต่ำลง แต่ถ้าหากมีความต้องการขายต่ำ ราคาทองก็จะสูงขึ้น ตามหลักทางเศรษฐศาสตร์