การถือครองทองคำประจำเดือนมกราคม ปี 2020

31 / 01 / 2563 14:58

สภาทองคำโลก (World Gold Council) เปิดเผยปริมาณการถือครองทองคำอย่างเป็นทางการของแต่ละรัฐบาลทั่วโลก (World Official Gold Holdings) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 โดยอาศัยข้อมูลจากรายงาน International Financial Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) พบว่า รัฐบาลทั่วโลกถือครองทองคำรวมกัน 34,564.95 ตันเพิ่มขึ้น 692.59 ตัน จากช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 (33,871.36ตัน)โดยปริมาณการถือครองทองคำมากที่สุด 10 อันดับแรกมีดังนี้
ทั้งนี้ เนเธอร์แลนด์ทีเคยครองอันดับ 10 ที่ 612.5 ตันถูกอินเดียแซงขึ้นมาเป็นผู้ถือครองมากกว่า โดยรัสเซียถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2556 ถือครองทองคำเพิ่มขึ้นมากว่า 380 ตันเลยทีเดียวเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการถือครองดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโรหลังจากกลุ่มประเทศตะวันตกประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย


  ส่วนประเทศไทยถือครองทองคำมากเป็นอันดับที่ 27 ของโลก มีปริมาณ 154 ตันไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 3.1 ต่อทุนสำรอง ซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับสองของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นรองเพียงรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่มีทองคำปริมาณ 197.9 ตัน 
 
ที่มา :   World Gold Council, International Financial Statistics, Jan 2020