ทองแดงกับเครื่องประดับ

31 / 01 / 2563 15:03

นอกจากทองคำแล้ว มนุษย์ก็ยังนำทองแดงมาใช้ทำเป็นเครื่องประดับด้วยเช่นกัน โดยทำกันมาตั้งแต่ยุคบรอนซ์ แต่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าทองคำ เนื่องจากเครื่องประดับทองแดงและโลหะผสมทองแดงมีคุณค่าไม่เท่าโลหะมีค่าอย่างทองคำ หรือแม้แต่เงิน มันจึงถูกจัดให้เป็นเครื่องประดับเทียม เครื่องประดับตามสมัยนิยม หรือเครื่องประดับแฟชั่นเท่านั้น

ทองแดง หรือCopper จัดเป็นโลหะที่มีสีสันสวยงาม  มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพราะทองแดงเป็นโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีรองลงมาจากทองคำและเงิน แต่ในการทำเครื่องประดับนั้น ถึงแม้ว่าทองแดงจะมีความสวยงามแต่ก็ไม่นิยมนำมาใช้เป็นโลหะหลักเนื่องจากทองแดง สามารถทำปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนในน้ำและอากาศได้ หากปล่อยให้สัมผัสกับน้ำและอากาศเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดคราบสีเขียว สีดำ หรือคราบสีชมพูเมื่อโดนความร้อน ทำให้ไม่สวยงาม ยากต่อการดูแลรักษา

การทำเครื่องประดับจากทองแดงจึงต้องนำไปผสมกับโลหะชนิดอื่นๆ เช่นใช้ทองแดง 87.5% ผสมสังกะสี 12.5% จะได้โลหะผสมที่มีสีเหลืองสวยงามเหมือนทองคำนิยมนำไปใช้ทำเครื่องประดับเทียม/เครื่องประดับแฟชั่น ที่มีราคาถูกกว่าเครื่องประดับเงินหรือทอง หรือแม้แต่ทองสัมฤทธิ์ (Bronze) ซึ่งเป็นโลหะผสมของทองแดง ดีบุกและสังกะสีเล็กน้อย ก็นิยมนำไปใช้ในงานเครื่องประดับเช่นกัน นอกจากนี้เหรียญที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีทองแดงเป็นโลหะผสมอยู่ด้วยเช่นกัน
 
นอกจากนี้ทองแดงยังนิยมใช้เป็นองค์ประกอบหลักนำไปผสมกับโลหะชนิดอื่นๆเพื่อการใช้งานอื่นๆนอกเหนือจากทำเครื่องประดับเช่น การใช้ทองแดง 70% ผสมกับสังกะสี 30% จะได้เป็น นิยมในไปใช้ทำเครื่องเรือน ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

วิวัฒนาการของทองแดงมีมาเป็นเวลา 10,000 ปีแล้ว เริ่มจากมนุษย์ยุคหินได้นำทองแดงมาทำเป็นอาวุธ เพราะมีความเหนียว ขึ้นรูปง่าย ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีแต่ก็ยังมีข้อเสีย คือมีความแข็งแรงน้อย การนำทองแดงมาใช้งานจึงต้องอยู่ในขอบเขตจำกัด ข้อดีอีกอย่างของทองแดงคือ เป็นโลหะที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้งานได้หลายครั้ง โดยไม่ทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไป จึงเป็นโลหะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการนำมาใช้งานนั้น ก็มักจะนำมาใช้ทั้งในรูปของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม