Golden Week

31 / 01 / 2563 15:04

หลายประเทศทั่วโลกมีช่วงวันหยุดยาวที่เรียกว่า Golden Week ซึ่งอาจเป็นวันสำคัญของชาติ วันทางศาสนา เทศกาลหรืองานประเพณี เป็นวันหยุดยาวที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้อยู่กับครอบครัว ออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน หรือเฉลิมฉลองกับเทศกาลสำคัญพร้อมกันทั้งประเทศ และนี้คือชาวงเวลา Golden Week ของประเทศต่างๆทั่วโลก

Golden Week ของญี่ปุ่น คือช่วงสัปดาห์ที่มีวันสำคัญซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่
วันที่ 29 เมษายน วันโชวะ หรือวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นแห่งยุคโชวะ
3 พฤษภาคม  วันรัฐธรรมนูญ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ตราขึ้นใช้หลังสงครามโลกครั้งที่2 เมื่อปี ค.ศ. 1947
4 พฤษภาคม – วันพฤษชาติและสิ่งแวดล้อม
5 พฤษภาคม – วันเด็กผู้ชายวันเฉลิมฉลองสำหรับเด็กผู้ชายจะมีการประดับธงปลาคราฟแขวนไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง 

Golden week ของจีน หรือวันชาติจีน เป็นช่วงวันหยุดติดต่อของจีนตั้งแต่วันที่1-7 ตุลาคม ของทุกปี เริ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดีเหมา เจ๋อ ตุง (1 ต.ค.2492) มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่จตุรัสเทียน อัน เหมิน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3 แสนคน ปัจจุบันชาวจีนทั่วประเทศต่างใช้โอกาสนี้กับครอบครัว เพื่อพักผ่อน หรือเดินทางท่องเที่ยว ไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 
ปีที่ผ่านมา( 2562)คาดการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วง Golden Week มีมากกว่า 800 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง100 ล้านคน โดยมีจุดหมายปลายทางที่ญี่ปุ่น เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือไทย ตามด้วยเกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เหล่านี้คือ 10 อันดับประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการจัดอันดับของแอพพลิเคชั่นไป่ตู้แม็ปส์ (Baidu Maps) และซีทริป (Ctrip)
นอกจากนี้ยังอาจรวม วันตรุษจีนไว้ใน Golden Week ของจีนได้ด้วยเพราะหยุดติดต่อกันหลายวันเช่นกัน

Golden Week ของอินเดีย คือช่วงวันดีปาวาลี ซึ่งไม่ระบุวันแน่นอน ชาวอินเดียในแต่ละพื้นที่จะฉลองไม่ตรงวันกัน เพราะการตีความปฏิทินฮินดูที่ต่างกัน แต่วันหยุดอาจยาวนานถึง 5 วัน
Golden Week ของยุโรปและอเมริกา คือช่วง เทศกาลคริสต์มาสต่อเนื่องถึงปีใหม่หยุดยาวต่อเนื่อง 10-15 วันเลยทีเดียว

สำหรับคนไทยช่วงที่เรียกว่า Golden Week น่าจะเป็นช่วงสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน ที่บางครั้งหยุดต่อเนื่องนาน 5 วัน เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนาน เป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข