ปลียอดทองคำ พระธาตุพนม

07 / 02 / 2563 11:05

หลังจากบูรณะยอดพระธาตุพนมใหม่ด้วยทองคำน้ำหนักกว่า 19 กิโลกรัม ประกอบด้วยการหุ้มทองยอดน้ำทองคำ(ฐานรองรับคันฉัตรพระธาตุพนม) กระดิ่งทองคำ จำนวน 32 ใบ และดอกบัวทองคำ พร้อมประดับตกแต่งด้วยเพชร ปิดทองและทาสีใหม่ทั้งองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อเดือนกันยายน ปี2562  ปีนี้ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รวมพลังศรัทธาอีกครั้ง จัดพิธีอัญเชิญปลียอดพระธาตุพนมทองคำมูลค่ากว่า 61 ล้านบาท ขึ้นประดิษฐานบนยอดองค์พระธาตุพนมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน นักท่องเที่ยวนับหมื่น ร่วมกันประกอบพิธี

ปลียอดพระธาตุพนมนี้เดิมปิดด้วยทองคำเปลว แต่ด้วยพลังศรัทธาจึงได้มีการบูรณะใหม่ด้วยการ  ใช้ทองคำแท้โอบหุ้มปลียอดพระธาตุพนมที่มีความสูง 3.90 เมตร บริเวณคอส่วนบนและส่วนกลาง โดยใช้ทองคำน้ำหนัก 42 กิโลกรัม (มีความบาง 0.04 มิลลิเมตร)มูลค่ากว่า 61 ล้านบาท โดยหน่วยงานภาคเอกชน ห้างร้าน ประชาชน ร่วมกันจัดสร้าง ในการนี้สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานเจิมแผ่นทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์ด้วย

นอกจากปลียอดพระธาตุส่วนบนและส่วนกลางที่หุ้มทองไปแล้ว ก็ยังเหลือส่วนฐานที่ต้องทำการบูรณะใหม่โดยอาจต้องใช้ทองคำถึง 37 กิโลกรัมในการหุ้มทั้งหมด ซึ่งต้องรอผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะต่อไป

พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆในอาณาจักรศรีโคตรบูร เพี่อมาประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนพระอุระหรือหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)  ในยุคแรกองค์พระธาตุสร้างจากดินดิบเป็นรูปสี่เหลี่ยม ข้างในเป็นโพรงมีประตูทั้ง 4 ด้าน และได้มีการบูรณะเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 พระธาตุพนมได้พังทลายลงมา เนื่องจากฐานมีความเก่าแก่มาก  จึงมีการสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่เมื่อปี 2519 เป็นเจดีย์ทรงฐาน 4 เหลี่ยม ความสูง จากพื้นถึงยอดฉัตร 57 เมตร ฐานกว้างด้านละ 12 เมตร ยอดฉัตรเป็นทองคำน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม นอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังมีของมีค่านับหมื่นชิ้นบรรจุในองค์พระธาตุด้วย