ราคาทองคำไทย vs ราคาทองคำโลก

19 / 02 / 2563 15:53

หลายคนอาจสงสัยว่าราคาทองคำในคลาดโลก กับราคาทองคำในบ้านเรา เท่ากันหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไรแล้วที่มีคนบอกว่า ราคาทองหน้าร้านทองของไทยแพงกว่าราคาในตลาดโลกนั้นจริงหรือไม่ แล้วทำไมจรึงเป็นเช่นนั้น วันนี้มีคำตอบให้หายสงสัยกัน 

ความจริงแล้วทั้ง“ราคาทองไทย” และ “ราคาทองโลก”เป็นราคาทองเหมือนกันแต่มีที่มาแตกต่างกัน จึงทำให้ราคาแตกต่างกัน โดยราคาทองโลก มาจากราคาทองในตลาด Gold Spot ซึ่งมีการซื้อขายกันวันจันทร์-วันศุกร์ ตลอด 24 ชั่วโมง ราคามีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ และมาตรฐานของทองที่ซื้อขายกันในตลาดต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.5% ซึ่งราคา Gold Spot ขึ้น-ลงตามปัจจัยต่างๆเช่นวิกฤติทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้นแต่ราคาทองนี้เป็นราคาที่ซื้อขายกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดการและส่งมอบ

ส่วนราคาทองของไทยที่โชว์อยู่ที่หน้าร้านขายทอง จะขึ้น-ลงตาม 3 ปัจจัยคือ ราคา Gold Spot, อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน และ ค่า Premiumหรือค่าดำเนินการในการนำเข้าและส่งออก โดยราคาจะแสดงเป็นหน่วย บาท/ทองคำ 1 บาท อ้างอิงตามราคาจากสมาคมค้าทองคำ ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ ทองที่นิยมซื้อขายในไทยจะอยู่ที่ความบริสุทธิ์ 96.5% โดยทองรูปพรรณจะขายแพงกว่าทองคำแท่งเพราะมีการบวกเพิ่มค่ากำเหน็จหรือค่าใช้จ่ายในการขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับไว้ด้วย และเวลารับซื้อคืนราคาก็จะต่ำกว่าเพราะราคาซื้อ

สมาคมค้าทองคำชี้แจงเรื่องสูตรการคำนวณราคาทองในประเทศไว้ว่าต้องนำเงินบาทซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญคูณเข้าไปในสูตรการคำนวณราคาทองด้วย สูตรการคำนวณราคาทองในประเทศจึงเป็นดังนี้
ราคาทองไทย = (Spot Gold + Premium) x 32.148 x ค่าเงินบาท x (.965 /65.6)
และหากถอดสูตรคำนวณด้านบนให้สั้นลงจะได้
ราคาทองไทย = (Spot Gold + 2 ) x ค่าเงินบาท x 0.473

อธิบายตัวเลขในสูตร ได้ว่า
.473 ได้มาจาก 32.148 x (.965/65.6) จะเท่ากับ 0.4729 และปัดทศนิยมเป็น 3 หลักจะได้ 0.473
premium คือ ต้นทุนในการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-2 เหรียญ (ปัจจุบันค่า premium จะถูกปรับให้เป็น 2)
32.148 คือ น้ำหนักของทองคำ 1 กิโลกรัม เมื่อเทียบเป็นออนซ์ ซึ่งเป็นทองคำต่างประเทศชนิด 99.99%
0.965 คือ ทองคำในประเทศชนิด 96.5% คิดจาก 96.5/100
65.6 คือ น้ำหนักของทองคำชนิด 96.5% 1 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับน้ำหนัก 1 บาท