อยากทำธุรกิจค้าทอง ...ต้องเรียน

24 / 02 / 2563 10:40

การจะเข้าไปทำธุรกิจค้าขายทองคำไม่ใช่เรื่องง่าย ในอดตีการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักเป็นการถ่ายทอดหรือส่งต่อความรู้กันในครอบครัว  แต่ปัจจุบันนี้การเรียนรู้ธรกิจค้าทองคำง่ายขึ้น ด้วยมีการเปิดสอนเกี่ยวกับธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า ให้ผู้สนเข้าสมัครเข้ารับการอบรมได้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และสมาคมค้าทองคำ

การเปิดสอนหลักสูตรธุรกิจค้าทอง ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำให้ผู้บริโภคและ ผู้สนใจแบบครบวงจร ตั้งแต่คุณสมบัติของทองคำ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทยด้วย

เนื้อหาในหลักสูตร จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะมีค่า แหล่งกำเนิด ประวัติ การทำเหมืองทองและโลหะอื่นๆ เทคนิควิธีการตรวจสอบโลหะมีค่าด้วยเทคนิคพื้นฐาน และเครื่องมือขั้นสูง กระบวนการผลิตเครื่องประดับทองคำ และการประเมินราคาทอง รูปแบบธุรกิจค้าทองและเครื่องประดับ ภาษี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในทองคำ (AEC – Global) เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้ คือ ผู้เรียนสามารถแยกชนิดต่างๆ ของอัญมณี และวิเคราะห์อัญมณีแท้ -เทียม หรือเลียนแบบ หรือที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆ ที่ เป็นที่นิยมในตลาดอัญมณีได้ และยังสามารถประเมินคุณภาพและราคาของเพชร พลอย และเครื่องประดับตามมาตรฐานสากลได้ ทดสอบเปอร์เซ็นต์ทองและแยกชนิดทองแท้ ทองปลอม ทองยัดไส้ได้

จากเนื้อหาหลักฐานหรือผลที่จะได้รับจากหลักฐานนี้ถือเป็นประโยชน์หรือโอกาสที่ดีสำหรับใครที่ ต้องการเป็นจะผู้ประกอบการร้านทอง ร้านจิวเวลรี่ โรงรับจำนำ หรือร้านรับซื้อเครื่องประดับมือสอง หรือเป็นนักอัญมณีศาสตร์มืออาชีพที่สามารถดูเพชรพลอยได้ทุกที่ ทุกเวลา  สามารถเรียนรู้หลักสูตรแบบนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านโลหะมีค่า แค่เพียงพร้อมเปิดใจรับที่จะเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรนี้ถือเป็นวิชาที่ดีและน่าเรียนรู้อีกหลักสูตรหนึ่ง