แหล่งแร่ทองคำใหญ่ทั่วโลก

24 / 02 / 2563 10:44

ปัจจุบันมีการทำเหมืองผลิตแร่ทองคำทั่วโลกประมาณ 82 ประเทศ โดยแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่ทองคำมากที่สุดในโลกและเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก  ราว 31,000 ตัน รองลงมาเป็นรัสเซีย ราว 7,000 ตัน และจีนอยู่ในอันดับ 3 ราว 6,328 ตันส่วนประเทศผู้ผลิตทองคำ อื่นๆได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แคนาดา และเปรู
 
ประเทศแอฟริกาใต้ มีการผลิตแร่ทองคำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448  ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตทอง แหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งแร่ทองคำส่วนใหญ่อยู่ในแอ่งที่ราบวิตวอเตอร์สแรนด์ (Witwatersrand Basin) ซึ่งเป็นแหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิ หรือแหล่งแร่ทองคำแบบลานแร่ ที่ซึ่งมีการทำเหมืองทองคำมาแล้วกว่า 100 ปี และได้ผลิต โลหะทองคำไปแล้วกว่า 41,000 ตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการค้นพบแร่ทองคำครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2396 ด้วยเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่ที่ทันสมัยทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผลผลิตแร่ทองคำอยู่ในอันดับต้น ของโลกมาโดยตลอด ประกอบกับเนื้อที่ของประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ และมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เอื้อต่อการกำเนิดแร่ทองคำ จึงมีโอกาสสำรวจพบแหล่งแร่ทองคำเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต  โดยมีการทำเหมืองทั้ง 2 แบบ คือ แหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิหรือแบบลานแร่  เช่น ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) รัฐอลาสก้า (Alaska) รัฐไอดาโฮ (Idaho) และรัฐออเรกอน (Oregon) ส่วนแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิมีการทำเหมืองแร่ทองคำหลายพื้นที่ เช่น ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) รัฐโคโลราโด (Colorado) รัฐเนวาดำ (Nevada) รัฐอลาสก้า (Alaska) และรัฐเซ้าท์ดาโกต้า (South Dakota)

ประเทศจีน มีแหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในมณฑลเสฉวน กานซู มองโกเลียใน และหูหนาน และยังพบแหล่งแร่ทองคำแห่งใหม่ๆที่มณฑลฉานซี ซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก จากการประเมินในเบื้องต้นพบว่ามีปริมาณแหล่งแร่ทองคำประมาณ 16 ล้านเมตริกตัน  และยังมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีการเข้าไปสำรวจซึ่งคาดว่ายังมีแร่ทองคำอยู่มาก 30 กว่าปีมานี้ อุตสาหกรรมทองคำของประเทศจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว อัตราการขยายตัวเฉลี่ยปีละ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2521 จีนผลิตทองคำได้เพียง 19.67 ตัน ขณะที่ ในปี 2550 ปริมาณการผลิตทองคำในจีนอยู่ที่ 270.5 ตัน แซงหน้าแอฟริกาใต้ได้เป็นครั้งแรก กลายเป็นชาติที่ผลิตทองคำได้มากสุดในโลกจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2553 จีนผลิตทองคำได้ราว 340.876 ตัน

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีทองคำเป็นสินค้ำออก ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เป็นอันดับที่ 2 รองจากถ่านหิน 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปี 2559 มีการผลิตแร่ทองคำจากเหมืองแร่ทั่วโลกประมาณ 3,100 ตัน โดยประเทศจีนกลายมาเป็นประเทศที่มีการผลิตทองคำมากที่สุด คือ 455 ตัน รองลงมา ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศที่มีปริมาณสำรองแร่ทองคำมากที่สุดได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ตามลำดับ