การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

17 / 03 / 2563 10:29

ปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น เนื่องจากการผลิตสินค้าประเภทนี้อาศัยทักษะความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความประณีตละเอียดอ่อนของช่างมีฝีมือไม่ว่าจะเป็นช่างทอง ช่างเจียรนัยเพชร เป็นต้น ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับรูปแบบใหม่อย่างเหมาะสม จะสร้างโอกาสให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้  สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เริ่มถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบันได้แก่

            เทคโนโลยี 3D Printing เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการผลิตเครื่องประดับตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และใช้เวลาในการผลิตน้อยลง  เทคโนโลยีนี่นำมาช่วยสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแนวคิดสามมิติ ทำให้ได้ต้นแบบหลากดีไซน์ไม่ซ้ำกัน และ 3D Printer ช่วยให้สามารถพิมพ์ต้นแบบเครื่องประดับได้หลายรูปแบบ จำนวนมากในครั้งเดียว

            3D printing ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการ ออกแบบเครื่องประดับด้วยตัวเองได้อีกด้วยซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลายรายจากหลายประเทศทั่วโลกนำเทคโนโลยี 3D printing มาใช้อย่างกว้างขวาง 

            เทคโนโลยี CNC Machining เป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ ทำงานโดยใช้หัวกัดหรือดอกสว่านเพื่อสกัดเนื้อวัสดุออกจากบล็อกชิ้นงาน เพื่อให้ได้รูปทรงชิ้นงานที่ต้องการ เทคโนโลยีนี้เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับในหลายประเทศ เช่น จีน ยุโรป โดยไทยและอินเดียก็เริ่มนำเทคโนโลยี CNC มาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับมากขึ้นด้วย

            AI (Artificial Intelligence) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดในปัจจุบันซึ่งผู้ประกอบการในเกือบทุกอุตสาหกรรมได้นำ AI ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ความชาญฉลาดของAI ทำให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคน และส่งสารถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทำให้สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ เช่นในอุตสาหกรรมเพชรได้นำ AI มาประยุกต์ใช้ในการจัดระดับคุณภาพเพชร เพื่อลดความผิดพลาดของนักอัญมณีศาสตร์ ซึ่ง AI จะช่วยวิเคราะห์เพชรได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น  AIยังช่วยให้ผู้ซื้อเพชรออนไลน์ตัดสินใจเลือกซื้อเพชรบนทางเลือกที่ดีที่สุดอีกด้วย
              Digital Ring Sizer ที่เรียกว่า PerfectFit เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับวัดขนาดนิ้วมือเพื่อสวมแหวน ได้อย่างแม่นยำภายในเวลาเพียงหนึ่งนาที การใช้งานแสนง่ายโดยเมื่อเปิดแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์แล้วเลือกเพศ จากนั้นวางนิ้วมือลงไปที่หน้าจอโทรศัพท์ กดปุ่มเครื่องหมายบวกหรือลบเพื่อกำหนดเส้นรอบนิ้วมือ ทั้งนี้ แอพลิเคชั่น PerfectFit สามารถรองรับทุกแพลตฟอร์ม E-commerce บนมือถือ

ยังไม่สรุปว่าเทคโนโลยีและนวตกรรมเหล่านี้ทำให้ช่างเพชร ช่างทองได้รับผลกระทบมาน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต้องปรับตัวให้ทันกับโลกและการค้าที่เปลี่ยนไป เพราะหากธุรกิจปรับตัวไม่ทันก็จะถูกกลืนหายไปจากตลาดในอนาคต