ศิราภรณ์ ทรงคุณค่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

17 / 03 / 2563 10:37

ศิราภรณ์  คือ เครื่องประดับศีรษะ ซึ่งพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงใช้สวมพระเศียร ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆกันและมีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น พระมงกุฎ พระชฎา พระมาลา พระเกี้ยว เป็นต้น  เครื่องศิราภรณ์ แต่ละองค์ ยังมีชื่อเรียกเพื่อบอกลักษณะหรือบอกการใช้งานเฉพาะด้วย  เช่น พระมหาพิชัยมงกุฎคือเครื่องแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์  พระอนุราชมงกุฎคือเครื่องทรงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  พระเกี้ยวคือเครื่องประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดา เป็นต้น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงเครื่องศิราภรณ์ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทย ได้อย่างงดงาม ดังปรากฏภาพตามงานพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยศิราภรณ์ทรงคุณค่าในพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำคัญได้แก่

    • มงกุฎทำจากทองคำประดับเพชรเหลี่ยมกุหลาบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงสวมเมื่อครั้งสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2493
    • ดอกไม้ไหวทองคำประดับมวยพระเกศากับฉลองพระองค์ชุดไทยที่ตัดถวายโดยห้องเสื้อ Balmainเป็นการทรงประยุกต์ใช้เครื่องประดับไทยกับชุดไทยได้อย่างงดงามและลงตัว
    • เทียร่ารูปดอกไม้ประดับเพชร เป็นศิราภรณ์แบบตะวันตกที่นำมาทรงร่วมกับฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน เมื่อคราวเสด็จออกรับสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1 และสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน งดงามเกินบรรยาย
    • พระเกี้ยวประดับเพชร กับฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตลวดลาย และสร้อยพระศอที่สามารถทรงเป็นเทียร่าได้
    • มงกุฎทองคำกับเครื่องประดับทองคำแบบไทย ร่วมกับฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นงามงามอย่างไทย
    • เทียร่าเพชรแบบคลาสสิกของรัสเซีย  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงสวมเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐ-อเมริกาและยุโรป พ.ศ. 2503 เข้ากับฉลองพระองค์แบบตะวันตกได้อย่างงดงาม
    • เทียร่าเพชรแบบ Kokoshnik เป็น Fringe Tiara มีแฉกรัศมีแบบดวงอาทิตย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงสวมในลักษณะคล้ายกะบังหน้าของไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างเหมาะสมแก่วาระและโอกาสต่างๆอยู่เสมอ