ไทยแซงจีนขึ้นแท่นอันดับ 1 แหล่งนำเข้าเครื่องประดับและอัญมณีของชิลี

17 / 03 / 2563 11:14

ชิลีเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมา คือ ไทย สหรัฐอเมริกา เปรู อิตาลี และสเปน ตามลำดับ แต่นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นมา ชิลีหันนำเข้าสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีจากไทยเพิ่มขึ้นจนทำให้แซงจีนขึ้นไปเป็นอันดับ 1 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเข้มแข็งและศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีชิลี-ไทย( FTA)นั่นเอง

ชิลีเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทองแดง เงิน ทองคำ ซึ่งใช้เป็น วัตถุดิบในการทำเครื่องประดับและอัญมณีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และยังมีหินลาพีซ ลาซูรี ซึ่งเป็นอัญมณีแซฟไฟร์สีฟ้าที่หายากชนิดหนึ่ง แต่ด้วย ข้อจำกัดของแรงงานภายในประเทศที่มีต้นทุนสูงและยังขาดฝีมือและทักษะในการ ออกแบบ เจียระไน และประกอบตัวเรือน ทำให้ต้องส่งออกวัตถุดิบและนำเข้าเครื่องประดับและอัญมณีสำเร็จรูปเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

ในส่วนของการเลือก ซื้อสินค้าและความนิยมใส่เครื่องประดับของชาวชิลีนั้น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อดังของชิลี El Mercurio ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า สตรีอายุระหว่าง 18-45 ปี จะนิยมเครื่องประดับเงิน เนื่องจากมีราคาไม่สูงนัก สามารถสวมใส่ได้ทุกวันและไม่อันตราย ในขณะที่ผู้มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จะนิยมเครื่องประดับทองที่มีกะรัตไม่สูงมากนัก คือ ทองคำ 18-24 กะรัต เนื่องจากสีของทองคำที่มีกะรัตสูงนั้นดูเหลืองมากเกินไป จึงไม่เป็นที่นิยม

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่ำ มักนิยมเครื่องประดับเทียม เนื่องจากราคาถูก ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม รายได้เฉลี่ยปานกลาง จะนิยมเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับเทียมเนื่องจากสามารถเปลี่ยนได้บ่อย และ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยสูง พบว่านิยมเครื่องประดับแท้ โดยอัญมณีที่เลือกซื้อ คือ เพชรและไข่มุกที่ตัว เรือนทำด้วยทองคำหรือแพลทินัม  

เครื่องประดับที่สุภาพสตรีชาวชิลีนิยมใส่มากที่สุด คือ ต่างหูและสร้อยคอ รองลงมาคือ แหวน และ กำไล ในส่วนของแหวนหมั้น ชาวชิลีนิยมแหวนที่ตัวเรือนทำจากแพลทินัมและประดับด้วย เพชรที่เม็ดไม่ใหญ่มาก แต่มีจำนวนหลายๆ เม็ด การออกแบบเรียบง่าย ซึ่งต่างจากคนไทยที่นิยมเพชรเม็ดใหญ่และเน้นการออกแบบที่ทันสมัยเป็นหลัก  และในส่วนของแหวนแต่งงานจะเป็นทองคำเกลี้ยงโดยมักจะแกะสลักชื่อ บุคคลลงไปด้วย