ฉลอง150ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายเครื่องราชฯน.ร.พระพุทธอังคีรส

06 / 04 / 2563 16:34

เมื่อวันที่22 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 16.57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า​โปรด​กระ​หม่อ​มให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส พระประธาน​พระอุโบสถ​เป็นราชสักการะพิเศษ​ เนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระอาราม

พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หล่อจากกะไหล่ทองคำเนื้อ 8 หนัก180 บาท ซึ่งเป็นทองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เมื่อยังทรงพระเยาว์ มีพุทธลักษณะงดงามไม่ซ้ำกับองค์ใด ด้วยการผสมสัดส่วนของมนุษย์ลงไปแบบครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์ และไม่มีพระเกตุมาลาหรืออุษณีษะ (ส่วนที่นูนขึ้นมาบนศีรษะ) ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระพุทธอังคีรสนี้ถือ เป็นหนึ่งในการสร้างพระพุทธรูปแบบใหม่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในยุครัชกาลที่ 3 – 5 อันเป็นช่วงรุ่งเรืองถึงขีดสุดด้วยภูมิปัญญาและเทคนิคการหล่อของไทย ผลงานสร้างของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิฐวรการ 

การทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) เพื่อเป็นพุทธบูชาและราชสักการะพิเศษ เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนี้แสดงถึงพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยเครื่องราช น.ร. สำรับนี้ ประกอบด้วย

ดารานพรัตน์รูปดารา 8 แฉก ทำด้วยเงินจำหลักเป็นเพชรสร่ง กลางเป็นดอกประจำยามฝังพลอย 8 อย่าง ใจกลางเป็นเพชร

มหานพรัตน์รูปดอกประจำยาม 8 ดอก ประดับ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์ ใจกลางเป็นเพชร มีจุลมงกุฏประดับเพชรอยู่เบื้องบน ใช้ห้อยกับแพรแถบสีเหลืองขอบเขียว มีริ้วแดงและน้ำเงินคั่นระหว่างสีเหลืองและขอบสีเขียว 

อนึ่ง การถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส นี้เป็นโบราณราชประเพณีพิเศษที่แสดงถึงพระราชศรัทธาอันสูงยิ่งต่อพระบวรพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่จะทรงถวายเครื่องราชาภรณ์แด่พระพุทธรูปสำคัญต่อเนื่องมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช