พระลากเงิน-พระลากทอง ณ หอพระพุทธสิหิงค์ เมืองนคร

06 / 04 / 2563 16:35

ที่หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครนครแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร บุด้วยทองคำ และเงิน อย่างละองค์ ที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า พระลาก อีกด้วย

"พระลาก"  คือพระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานบนเรือพระ ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัด ส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนยกพระหัตถ์ขึ้น 2 ข้าง หรืออาจเป็นปางอุ้มบาตรหรือปางลีลา  พระลากจะมี 1 องค์  2 องค์หรือ 3 องค์ก็ได้ แต่ไม่นิยมนำพระพุทธรูปปางประทับนั่งมาเป็นพระลาก หรือนำรูปพระเกจิอาจารย์มาตั้งบนเรือพระ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 พุทธบริษัทจะทำพิธีสรงน้ำพระและเปลี่ยนจีวรพระลาก แล้วอัญเชิญขึ้นบนบุษบก อันเป็นที่มาของประเพณีชักพระนั่นเอง 

โดยพระลากที่หอพระพุทธสิหิงค์เมืองนครนี้ ตามประวัติกล่าวว่าลากเงินพระลากทองปางอุ้มบาตรคู่นี้สร้างอุทิศขึ้นในสมัยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช มาตยพงษ์สถาพร วรเดโชไชย อภัยพิริยบรมกรมพาหุ(หนูพร้อม ณ นคร) จางวางเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้น ซึ่งตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่องค์พระพุทธสิหิงค์

รูปแบบของพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปประทับยืนอุ้มบาตรศิลปะรัตนะโกสินทร์สกุลช่างเมืองนคร บุด้วยเงินและทองคำเกือบทั้งองค์ ในส่วนของพระพุทธรูปบุทองคำพบว่าช่วงพระชานุ(เข่า)ลงไปไม่ได้รับการบุทองให้สมบูรณ์พบเพียงการทาครั่งหรือชันไว้ แต่ไม่ได้บุแผ่นทองลงไป ส่วนพุทธลักษณะและฝีมือการบุนั้นยังงามสู้พระบุบริเวณท่าวังไม่ได้ 

หอพระพุทธสิหิงค์ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และพระลากเงิน พระลากทองนี้  ตั้งอยู่
ระหว่างศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  แต่เดิมเป็นหอพระประจำวังของ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ในบริเวณที่ตั้งวังเดิมของเจ้าพระยานคร (น้อย) พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวไทย สักการะบูชามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลและมีอยู่หลายองค์ด้วยกันกระจายไป ตามจังหวัดต่าง ๆ แต่ที่ถือว่าเป็นองค์แท้จริงมีเพียง 3 องค์คือ 
    1. องค์แรกประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครองค์
    2. ที่สองประดิษฐาน ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
    3. และองค์ที่สามประดิษฐาน ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระพุทธสิหิงค์นี้เป็นที่เลื่อมใสบูชาของคนใด้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าผู้ทุจริตคิดมิชอบ ทั้งหลายจะไม่กล้าสาบานต่อหน้าองค์พระเลย