สรุปสถานการณ์ส่งออกเครื่องประดับไทย เดือน ม.ค.63

06 / 04 / 2563 16:36

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รายงานตัวเลขการส่งออกเครื่องประดับและอัญมณีของไทยในเดือนแรกของปี 2563 เติบโตขึ้น1.15 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปมีมูลค่ารวมสูงสุด

ตัวเลขมูลค่าการส่งออกสูงสุดในช่วงเดือนแรกของปีนี้คือ ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป ด้วยสัดส่วนร้อยละ 69.52 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย และมีอัตราการขยายตัวกว่า 2.99 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนแรกของปี2562 เป็นการส่งออกเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา เนื่องด้วยราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,560.67เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (ราคาเดือนม.ค.) ทั้งนี้เนื่องจากตลาดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด19

ส่วนมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับประเภทอื่นๆมีดังนี้
เครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.49 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับโดยรวม เติบโตร้อยละ 6.89 ตัวเลขนี้เป็นการรวมตัวเลขการส่งออกเครื่องประดับทอง  เครื่องประดับเงิน  และเครื่องประดับแพลทินัม ไว้ด้วยกัน

พลอยสีเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 3 ในสัดส่วน ร้อยละ 7.62 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.43 โดยสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เป็น พลอยเนื้อแข็งเจียระไน (ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต)  และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน

เพชร เป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 4 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 5.49 หดตัวลงร้อยละ 10.98 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมีเพชร เจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้ซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 16.14 อันเนื่องมาจากการส่งออกไปยังหลักอย่างเบลเยียม ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกาลดลง ส่วนการส่งออกไปยังอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขยายตัวสูงขึ้น

เครื่องประดับเทียม เป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 5 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 1.79  จากการส่งออกไปยังลิกเตนสไตน์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศส 
ทั้งนี้ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยรวมถึงทองคำ ที่มีมูลค่าสูงสุดในเดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ในสัดส่วนร้อยละ 41.92 เติบโตสูงกว่า 4.01 เท่า อันเนื่องมาจากการส่งออกเกือบทั้งหมดเป็นทองคำ ซึ่ง เพิ่มขึ้นกว่า 4.38 เท่า