แฟชั่นประดับฟัน 3 พันปี

06 / 04 / 2563 16:37

เครื่องประดับชนิดหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของดาราศิลปิน ชาวฮิปฮอป และแรปเปอร์ทั้งหลาย คือ เครื่องประดับฟัน หรือที่เรียกว่าGrillz  มีลักษณะเป็นวัสดุครอบบนฟันมีทั้งแบบฝังอัญมณีลงบนฟัน และแบบที่สามารถถอดออกได้ โดยทำจากโลหะมีค่าต่างๆ เช่นทองคำหรือเงิน ซึ่งเครื่องประดับฟันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สะท้อนความมีสไตล์ ความมั่งคั่งและสถานะทางสังคม และมีมานานกว่าพันปีแล้ว

นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานเครื่องประดับฟันของมนุษย์โบราณในหลายพื้นที่ เช่นการพบกระดูกของชาวอีทรัสคันซึ่งอาศัยอยู่ในอิตาลีโบราณในช่วง 900ถึง 200  ปีก่อนคริสตกาล พบว่าที่ฟันถูกเคลือบด้วยทองแผ่นบางๆ  และพบหัวกระโหลกของชาวมายาที่มีอัญมณีฝังไว้บริเวณฟัน ต่อมาในช่วงคริสต์ศักราช 1900 ยังพบว่าชนเผ่ามายาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาก็ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมการสวมใส่ที่ครอบฟันฝังด้วยอัญมณีอยู่ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าการประดับตกแต่งฟันด้วยโลหะมีค่าหรืออัญมณีนี้น่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามนั่นเอง
  
ปัจจุบัน มีการทำเครื่องประดับฟันจำหน่ายและสวมใส่กันอย่างแพร่หลาย มีทั้งแบบสั่งทำและแบบสำเร็จรูปไม่เป็นที่ปรากฎแน่ชัดว่าบริษัทใดเป็นรายแรกที่ริเริ่มนำ Grillz มาทำเป็นเครื่องประดับ