Shanghai Gold Exchange (SGE) เปิดศักราชใหม่ยุคการค้าทองคำของจีน

30 / 06 / 2563 16:29

การก่อตั้ง Shanghai Gold Exchange (SGE) ของรัฐบาลจีนในปี 2545  ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของยุคการค้าทองคำและตลาดค้าทองคำเสรี ในประเทศจีน ภายใต้การดูแลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Bank of China : PBoC) โดยมีสภาประชาชนแห่งชาติ (State Council) และเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เป็นผู้สนับสนุน  นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนยุคใหม่หลังจากเปิดประเทศเมื่อปี ค.ศ.1978 หรือ พ.ศ. 2521 ภายใต้การนำของเติ้ง เสี่ยวผิง ผู้นำรุ่นที่ 2 ของพรรคคอมมิวนิสต์

ในปี พ.ศ. 2526 รัฐบาลจีนได้มีประกาศกฎหมายเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการการซื้อขาย รวมถึงการนำเข้าและส่งออกทองคำและเงิน ภายใต้ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(PBoC) มาก่อนแล้ว  แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้นโยบายเปิดการค้าเสรีของตลาดทองคำ กฎหมายควบคุม ทองคำและเงินนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไป และได้มีการก่อตั้งสมาคมทองคำแห่งประเทศจีนขึ้นเรียกว่า China Gold Association (CGA) และมีการก่อตั้ง Shanghai Gold Exchange (SGE) ในอีกหนึ่งปีต่อมา และทำให้ SGE เป็นองค์กรแลกเปลี่ยนซื้อขายทองคำแบบการรับมอบและส่งมอบทองคำจริง (physical gold) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วิวัฒนาการตลาดการค้าทองคำของจีนต้องย้อนกลับไปในช่วงก่อนการปิดประเทศเมื่อเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นตลาดการค้าที่เชื่อมต่อจีนกับโลกภายนอก  ชาติตะวันตกได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในยุครัฐบาลเจียงไคเชก จากพรรคก๊กมินตั๋ง โดยการตั้งตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ ที่เรียกว่า The Shanghai Stock and Commodities Exchange ขึ้นในปีค.ศ. 1920 หรือ พ.ศ. 2463  หลังจากนั้น ก็มีการก่อตั้ง Shanghai Gold Business Exchange จนกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก จนถึงปี ค.ศ. 1949 หรือ พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กลับมามีอำนาจและผลักดันให้เจียง ไคเชก ออกจากประเทศไป (เขาขนย้ายพลเมืองรวมทั้งทองคำไปอยู่ที่เกาะไต้หวัน) และเหมา เจ๋อตง ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ได้อ่านประกาศเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ People’s Republic of China หลังจากนั้น จีนก็แทบไม่มีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศอีกเลยนับเป็นเวลากว่า30 ปี

จีนมีแหล่งทองคำกระจายอยู่ทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ของประเทศมีมากถึง 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีแนวชายฝั่งติดทะเลยาวกว่า 14,500 กิโลเมตร จึงยังมีทรัพยากรอยู่มากมาย ล่าสุดในปี 2560 มีการค้นพบเหมืองทองคำที่มณฑลชานตง ที่ประมาณการว่าจะมีทองคำอยู่ถึง 550 ตัน ซึ่งจะนับว่าเป็นเหมืองทองใหญ่ที่สุดของจีน โดย Shandong Gold Group ที่ถือเป็นผู้ผลิตทองคำอันดับสองของจีน

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความสำคัญในตลาดทองคำของจีนประกอบไปด้วย 4 ธนาคารใหญ่ของจีนคือ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BoC), China Construction Bank (CCB) และ Agriculture Bank of China (ABC)