อารยธรรมล้ำค่าใต้น้ำ

29 / 09 / 2563 17:04

ปัจจุบันมีเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรื่องหลายแห่งจมอยู่ใต้น้ำ และกลายเป็นซากอารยธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ศึกษา และค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรกับเมื่องเหล่านั้น และนี่คือส่นหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่สุดท้ายก็แพ้ภัยให้กับวัฏจักรของธรรมชาติ

Thonis-Heracleion อาณาจักรใต้น้ำของอิยิปต์ ที่นี่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของอียิปต์ ที่ยิ่งใหญ่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจมอยู่ก้นทะเลมากว่า 1,200 ปี มีซากเรือกว่า 60 ลำอัปปางอยู่ที่นี้ พร้อมสินค้า รูปปั้น และเหรียญทองคำมากมายทั้งของกรีก และอียิปต์ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เมืองนี้จมลงสู่ก้นทะเลนั้นคาดว่าเป็นเพราะสร้างอยู่บนดินทราย และดินโคลน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจึงทำให้เมืองพังทลายลงไป

พระราชวังของคลีโอพัตรา ในอียิปต์ พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร Alexandria อันเป็นที่ประทับของพระนางคลีโอพัตรา ราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์ จมอยู่ใต้น้ำมากว่า 2,000 ปีแล้ว และนักโบราณคดีกำลังพยายามปกป้องไม่ให้ที่นี่ถูกกระแสน้ำพัดพาออกสู่ มหาสมุทรไป   นอกเหนือจากพระราชวังแล้ว ใกล้เคียงยังมีทั้งวิหาร ค่ายทหาร ป้อมสังเกตการณ์ รวมไปถึงห้องที่คาดกันว่าน่าจะเป็นที่ประทับแห่งสุดท้ายก่อนที่พระนางคลีโอพัตราจะปลงพระชนม์ด้วยการให้งูพิษกัด รวมไปถึงซากประภาคารแห่ง Alexandria ซึ่งเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณด้วย

เมืองโบราณ Olous ประเทศกรีก  สร้างขึ้นในช่วง 800 ปีก่อนคริสตกาล มีประชากรราว 30,000 คน แต่เพราะสร้างเมืองอยู่บนพื้นที่ที่ดินอ่อนนุ่ม ไม่แข็งแรง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมืองจึงทลายลงก้นทะเล ปัจจุบันที่นี่เป็นแหล่งดำน้ำตื้นยอดนิยมของกรีซ มีการพบเหรียญทองคำ และวัตถุโบราณอยู่เรื่อยๆ และสามารถมองเห็นซากกำแพงเมืองบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำได้ด้วย

เมืองโบราณในทะเลสาบ Titicaca ประเทศโบลิเวียและเปรู  แทบไม่น่าเชื่อว่าใต้ทะเลสาบที่แทบจะสูงที่สุดในโลก จะมีเมืองโบราณจมอยู่ใต้น้ำ จากการสำรวจโดยนักดำน้ำกว่า 200 ชีวิตพบเมืองโบราณที่นี่มีอายุกว่า 1,500 ปี เก่าแก่กว่าอารยธรรมอินคา ภายในเมืองมีทั้งวิหาร ถนน กำแพงเมือง ฟาร์มเพาะปลูก ก่อนหน้านั้นเรื่องราวของนครบาดาลแห่งนี้เป็นแค่ตำนานพื้นบ้านของชาเมือง แต่เมื่อนักโบราณคดีเริ่มมีเทคโนโลยี และเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าเดิมในการสำรวจ จึงพบว่าตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องจริง ภายในเมืองใต้น้ำนี้ยังพบวัตถุโบราณอีกมากมาย ตั้งแต่โครงกระดูก เครื่องใช้เซรามิก ธุปเทียน เครื่องหอม ไปจนถึงทองคำ
 
เมืองใต้น้ำอ่าว Cambay ประเทศอินเดีย เป็นเมืองโบราณแห่งนี้ถูกพบโดยบังเอิญในขณะที่กำลังมีการสำรวจมลภาวะของน้ำในอ่าว Cambay ช่วงปี 2002 เมืองโบราณนี้อยู่ลึกลงไป 40 เมตร มีอายุประมาณ 4,000-5,000 ปี เจัดว่าเป็นเมืองที่มีอารยธรรมก้าวหน้ามากๆ ในยุคนั้น มีการสร้างระบบชลประทาน ท่าเรือ ถนน ฯลฯ ปัจจุบันการสำรวจที่นี่ทำได้ลำบากกว่าเดิมเพราะปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี