ก้อนหินสีทอง ศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาของชาวเมียนมา

29 / 09 / 2563 17:05

ก้อนหินสีทองขนาดความสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันของยอดเขาพวงลวง เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ในเมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัมอญ ประเทศเมียนมา คนไทยรู้จักกันในชื่อ “ธาตุอินทร์แขวน” แต่ชาวเมียนมาชาวมอญเรียกว่า ไจ้ก์ทิโย ซึ่งมีความหมาย หินรูปหัวฤๅษี เป็นก้อนหินแห่งพลังศรัทธาและความเชื่อว่าเป็นหินที่พระอินทร์นำมาแขวนเอาไว้ บนก้อนหินยังมีเจดีย์ที่สร้างไว้เพื่อจำลองให้เป็นพระเกศแก้วจุฬามณี  เป็นพระธาตุที่คนเกิดปีจอต้องหาโอกาสไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต

ตำนานเล่าขานเรื่องพระธาตุอินทร์แขวนนั้นแตกต่างกัน บ้างว่ามีฤาษีพี่น้องสองตน ได้บำเพ็ญเพียรและมีบุญได้ครอบครองพระเกศาคนละ 1 เส้น โดยแยกกันไปบำเพ็ญเพียรบนยอดเขา โดยตอนค่ำของทุกวันจะองส่งสัญญาณไฟไปยังยอดเขาอีกลูกเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่า ยังมีชีวิตอยู่ อยู่มาวันหนึ่งฤาษีผู้พี่ไม่ได้รับสัญญาณไฟเหมือนเช่นเคย จึงได้เดินทางไปยอดเขาที่ฤาษีผู้น้องอยู่ และพบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว จึงได้เก็บพระเกศาอีกเส้นซ่อนไว้ในมวยผมของตัวเองและกลับไปบำเพ็ญเพียรที่ เดิม และเกิดคิดขึ้นมาได้ว่า ตนก็ต้องตายสักวันหนึ่ง แล้วจะทำอย่างไรดีกับพระเกศาทั้งสองเส้น จึงบำเพ็ญเพียรจิตขอให้พระอินทร์ช่วยหาสถานที่เหมาะสมในการบรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจ้าไว้ในที่สูงที่สุด พระอินทร์จึงได้ก้อนหินจากทะเลลึก นำมาแขวนไว้บนเขา และดลใจให้ฤาษีมาพบเข้า จึงได้นำเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่ก้อนหินนี้ และเรียกกันต่อกันมาว่า "พระธาตุอินทร์แขวน"
 
อีกตำนานเล่าว่ามีฤาษีติสสะผู้หนึ่งได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนได้สักการะ เมื่อครั้งมาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้ที่ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ แต่ฤๅษีติสสะกลับซ่อนไว้ในมวยผมกลับนำไปซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อถึงเวลาละสังขาร ตั้งใจว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของตน จึงขอให้พระอินทร์ช่วยหาก้อนหินลักษณะดังกล่าวให้  พระอินทร์จึงนำก้อนหินจากใต้มหาสมุทรมาวางไว้บนภูเขาหินในลักษณะเหมือนแขวนไว้จึงได้ชื่อว่า พระธาตุอินทร์แขวน
 
พระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ เชื่อกันว่าการได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวน ก็เหมือนกับได้นมัสการต่อหน้าพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ และหากผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนครบ 3 ครั้ง ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ