จีนครองอันดับ 1 ประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคทองคำมากที่สุดในโลก ตะลึงไทยบริโภคทองคำมากเป็นที่ 5 ของโลก

29 / 09 / 2563 17:08

สภาทองคำโลกรายงตัวเลขล่าสุดของประเทศผู้ผลิตทองคำมากที่สุด 10 อันดับของโลก ประเทศผู้บริโภคทองคำมากที่สุดในโลก และ ประเทศที่ถือครองทองคำสำรองมากที่สุด10 อันดับของโลกไว้ดังนี้

10 อันดับประเทศผู้ผลิตทองคำมากที่สุดในโลก
อันดับ 1 จีน 383.2 ตัน
อันดับ 2 รัสเซีย 329.5 ตัน
อันดับ 3 ออสเตรเลีย 325.1 ตัน
อันดับ 4 สหรัฐอเมริกา 200.2 ตัน
อันดับ 5 แคนาดา 182.9 ตัน
อันดับ6 เปร 143.3 ตัน
อันดับ 7 การา142.4 ตัน 
อันดับ 8 แอฟริกาใต้ 118.2 ตัน
อันดับ 9 แมกซิโก 111.4 ตัน
อันดับ 10 บราซิล 106.9 ตัน

10 อันดับประเทศผู้บริโภคทองคำมากที่สุดในโลก
อันดับ 1 จีน 984 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 0.68 กรัม
อันดับ 2 อินเดีย 849 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 0.62 กรัม
อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา 193 ตันปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 0.58 กรัม
อันดับ 4 เยอรมนี 124 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 1.48 กรัม
อันดับ 5 ไทย 90 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 1.29 กรัม
อันดับ6 ซาอุดิอาระเบีย 85 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 2.44 กรัม
อันดับ 7 ตุรกี 72 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 0.85 กรัม 
อันดับ 8 อิหร่าน 71 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 0.85 กรัม
อันดับ 9 เวียดนาม 63 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 0.65 กรัม
อันดับ 10  อินโดนีเซีย 59 ตัน ปริมาณเฉลี่ยต่อหัว 0.22 กรัม

จะเห็นว่าแม้ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคทองคำมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง แต่หากคิดปริมาณเฉลี่ยแต่หัวแล้ว การบริโภคทองคำของจีนยังน้อยกว่าอีกหลายประเทศทั้งเยอรมัน ตุรกี อิหร่าน หรือแม้แต่ประเทศไทย ในขณะที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีปริมาณการบริโภคเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 2.44 กรัมต่อหัว