มงกุฎดอกส้ม ของขวัญแห่งรักและภักดี

29 / 09 / 2563 17:09

เข็มกลัดรูปช่อดอกส้มทำจากกระเบื้องเคลือบสีขาวแซมด้วยใบส้มที่ทำจากทองคำ เป็นเครื่องประดับที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ทรงโปรดปรานมากที่สุด ด้วยเป็นเครื่องประดับที่เจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยพระองค์เอง เพื่อมอบเป็นของขวัญ แด่พระราชินีเมื่อครั้งยังทรงเป็นพระคู่หมั้น และเป็นเสมือนสาส์นแสดงความรักและความใส่พระทัยที่พระองค์มีต่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

ย้อนเวลากลับไปใน ค.ศ. 1839 ภายหลังจากทรงขึ้นครองราชสมบัติได้ราว 2 ปีเศษ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (ขณะมีพระชนมายุ 20 ชันษา) ทรงหมั้นกับเจ้าชายอัลเบิร์ต โอกาสนั้นเจ้าชายอัลเบิร์ตทรงมอบเข็มกลัดรูปช่อดอกส้มทำจากกระเบื้องเคลือบสีขาวแซมด้วยใบทำจากทองคำ ที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นของขวัญแก่พระคู่หมั้น ซึ่งตามธรรมเนียมของชาวยุโรปนั้น ดอกส้มถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์  นับตั้งแต่นั้นมา ดอกส้มจึงความสำคัญและมีความหมายลึกซึ้งระหว่างสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และเจ้าชายอัลเบิร์ต

ความรักความผูกพันนี้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1840 ในพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงฉลองพระองค์ในชุดแต่งงานสีขาว ปราศจากรัดเกล้าที่ตกแต่งด้วยอัญมณีน้ำงามใดๆ แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะให้นำช่อเข็มกลัดดอกส้มมาทำเป็นรัดเกล้าสำหรับใช้ในวันสำคัญของชีวิต

ต่อมาในเดือนธันวาคม 1845 เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงมอบชุดเครื่องประดับดอกส้มให้สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย อีกครั้ง ประกอบด้วย เข็มกลัดและต่างหู อีกทั้งยังทรงทรงออกแบบรัดเกล้ารูปดอกส้มทำจากกระเบื้องเคลือบสีขาว แซมด้วยใบทำจากทอง โดยมีผลส้มเล็กๆ ลงยาสีเขียว จำนวน 4 ผล ซึ่งมีความหมายถึงจำนวนพระโอรสและพระธิดา จำนวน 4 พระองค์ (ในขณะนั้น) เพื่อมอบเป็นของขวัญวันครบรอบการแต่งงานปีที่ 6 ให้แก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย อีกด้วย

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงโปรดปรานชุดเครื่องประดับดอกส้มเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงสวมเครื่องประดับชุดนี้ในวันครบรอบการแต่งงานของพระองค์และเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งเมื่อเจ้าชายอัลเบิร์ตสิ้นพระชนม์ในปี 1861 ณ พระราชวังวินด์เซอร์ การสูญเสียพระราชสวามีอันเป็นที่รักยิ่งนำความเสียพระทัยแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงไว้ทุกข์ด้วยการฉลองพระองค์ในชุดสีดำตลอดพระชนม์ชีพที่เหลือ อีกทั้งไม่ทรงสวมชุดเครื่องประดับดอกส้มอีกเลย หากแต่มีรับสั่งให้นำเครื่องประดับชุดดังกล่าวไปเก็บไว้ในห้องที่เจ้าชายอัลเบิร์ตสิ้นพระชนม์ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะไม่พระราชทานเครื่องประดับชุดนี้ให้เป็นสมบัติแก่ผู้ใด นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราไม่เคยพบว่ามีสมาชิกราชวงศ์อังกฤษพระองค์ใดเคยได้สวมเครื่องประดับชุดสำคัญนี้

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 1901 ณ พระตำหนักออสบอร์น ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ออกแบบโดยเจ้าชายอัลเบิร์ต พระศพของพระองค์ถูกฝังเคียงข้างกับเจ้าชายอัลเบิร์ต ณ สุสานหลวงในพระราชวังวินด์เซอร์ ที่ซึ่งดอกส้มแห่งความรักของพระองค์จะผลิบานตลอดไป