นักลงทุนหันหา ETFs เหมืองทองและเงิน แทนETFs ทองคำ เหตุให้ผลตอบแทนมากกว่า

29 / 09 / 2563 17:09

จากแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ดูจะลากยาวออกไป รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้  ส่งผลให้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนยืดเยื้อ ทำให้ตลาดมีความกังวล เงินลงทุนจึงการไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย การลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคํา( ETFs ทองคำ) และกองทุนรวมอีทีเอฟเหมืองทองและเงิน (ETFs เหมืองทองและเงิน) จึงเป็นทางเลือกเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน
 
ETFs ทองคำ คือการลงทุนกับกองทุนที่ลงทุนในทองคำโดยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของทองในเวลานั้น ๆ ซึ่งผู้จัดการกองทุนก็จะซื้อทองคำเข้าไปใส่ในกอง และดูแลสินทรัพย์ทองคำให้กับนักลงทุน

ส่วน ETFs เหมืองทองและเงิน เป็นการลงทุนในบริษัทที่ทำเหมืองแร่ทองคำหรือแร่เงิน ซึ่งผลตอบ แทนไม่ได้อยู่ที่ราคาทองคำเพียงอย่างเดียว แต่มีตัวแปรอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การบริหารจัดการของบริษัท ผลประกอบการ และปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด เป็นต้น

การจะเลือกลงทุนใน ETFs เหมืองทองและเงิน บริษัทจัดการกองทุนจะคัดเลือกลงทุนใน ETFs เหมืองทองและเงินด้วยการประเมินมูลค่าหุ้น การบริหารจัดการภายในบริษัท ความสามารถของผู้บริหาร งบการเงิน และการเติบโตของบริษัท

ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เงินปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 35% ขณะที่ราคาหุ้นบริษัทเหมืองทองคำและบริษัทเหมืองเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการปรับตัวของราคาทองคำแท่งและเงิน  ทั้งนี้เพราะตลาดเริ่มรับรู้ถึงผลดำเนินงานของเหมือง เนื่องจากขณะที่ราคาสินทรัพย์ทรงตัวในระดับสูง ต้นทุนการจัดการเหมืองยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากช่วงต้นปี ส่งผลให้ผลประกอบการดำเนินธุรกิจเหมืองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น  การลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ(ETFs) เหมืองทองและเงิน จึงเป็นทางเลือกที่นักลงทุนให้ความสนใจเพราะให้ผลตอบแทนมากกว่ากองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs)ทองคำ และตลาดการทุนประเภทอื่น

ตัวอย่างเช่น วอร์เรน บัฟเฟตต มหาเศรษฐีและนักลงทุนระดับโลก ได้ลดลดการลงทุนในหุ้นธนาคารขนาด อย่างธนาคารเวลส์ ฟาร์โก และเจพีมอร์แกน เชส พร้อมทั้งขายหุ้นที่ถืออยู่ในโกลด์แมน แซคส์ และกระโจนเข้าไปลงทุนครั้งใหญ่ในหุ้นของบริษัทบาร์ริค โกลด์ คอร์ปหนึ่งในบริษัทเหมืองทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกในแคนาดาจำนวน 20.9 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนราว 563.5 ล้านดอลลาร์