ยอดค้าปลีกทองคำ โลหะเงิน และเครื่องประดับแท้ของจีนขยายตัวหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลาย

07 / 12 / 2563 13:25

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับว่าขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากลดลงอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุการหยุดชะงักทางธุรกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยพบว่า ยอดขายทองคำ โลหะเงินและเครื่องประดับแท้กลับมาเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 ด้วยมูลค่า 23.48 และ 22.20 พันล้านหยวน ตามลำดับ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากการที่ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งผู้ค้ามีการออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค

เมื่อดูยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนทั้งระบบพบว่าเพิ่มขึ้น 3.3% ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ที่ 1.8% นับเป็นเดือนที่สองของยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันอันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยได้แก่
    • อัตราการว่างงานลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19
    • ทุกอุตสาหกรรมกลับมาดำเนินการตามปกติ
    • และจีนมีการวางแผนกระตุ้นการบริโภคโดยเปิดตัวโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเร่งการฟื้นตัว 
        
ทั้งนี้ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในอันดับที่ 11 ของไทย โดยไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองคำ) ไปจีนล่าสุดในเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ปี 2563 มีมูลค่ารวม 3,117.56 ล้านบาท ลดลง 55.41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้าส่งออกเกือบ 90% เป็นเครื่องประดับเงินมีมูลค่าการส่งออก 2,797.92 ล้านบาท ลดลง 15.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้

หลังจากเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตั้งแต่ต้นปี สถานการณ์ในจีนได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยชาวจีนได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นตามลำดับ แม้ว่าตัวเลขการใช้จ่ายจะยังต่ำอยู่แต่ก็มีอัตราการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน