นครเฉิงตู ขุมทองแห่งใหม่ของจีน

07 / 12 / 2563 13:29

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา นักลงทุนจากทั่วโลกเดินทางมายังฝั่งตะวันออกและใต้ของจีนเพื่อการค้า การลงทุน นำเข้า ส่งออก โดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง ฮ่องกง เจียงตู เซินเจิ้น เป็นต้น แถบนี้เป็นเหมือนแหล่งขุมทองและเป็นประตูสู่จีน และโลกภายนอก  แต่ในเวลานี้ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็กำลังเป็นพื้นที่ทองคำสำหรับการเข้ามาหาโอกาสลงทุนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมากขึ้น นั่นคือ นครเฉิงตู

มณฑลเสฉวน ถือเป็นเมืองสำคัญทางภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีนครเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 3,000 ปีเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ที่นี่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญสูงสุดของจีนในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานและลงทุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

จากรายงานของ Chinadaily (5 พฤษภาคม 2018) ระบุว่า มีชาวต่างชาติเข้ามาในนครเฉิงตูเป็นจำนวนมาก และมากกว่า 17,411 คนที่ได้รับอนุญาต Work Permit ในการทำงาน ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 จากปีก่อน  ซึ่งไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเข้ามาทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น ชาวอังกฤษ ชาวอเมริกัน ชาวฝรั่งเศส ชาวโปแลนด์ และชาวแอฟริกาใต้ เป็นต้นในนครเฉิงตูมีชาวต่างชาติ

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามามากนั้น เพราะระบบคมนาคมที่ด้วยรถไฟที่เชื่อมต่อผ่านเส้นทาง เฉิงตู-ยุโรป อีกทั้งมีบริษัทจากตะวันตกที่เข้ามาเปิดกิจการหลายแห่ง จึงมีการจ้างงานชาวตะวันตกมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นของเฉิงตูเองก็สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานและตั้งรกรากเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีการออก 15 นโยบายที่อนุญาตให้บริษัทจากต่างชาติสามารถเปิดกิจการในเฉิงตูและจ้างงานได้ และชาวต่างชาติเหล่านี้ก็สามารถขอ Work Permit ในการทำงานได้ด้วย
 
นครเฉิงตูก็กลายเป็นแหล่งลงทุนจากต่างชาติหลากหลายประเทศ ซึ่งทำให้นครแห่งนี้มีความเป็น Global มากขึ้น และกำลังจะกลายเป็นนครใหญ่สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่เพียงแค่การท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้ามาทำงานและลงทุนด้วย