วิวัฒนาการเครื่องประดับ ตอนที่ 2

14 / 01 / 2564 14:16

จากยุคอียิปต์โบราณ มาสู่ยุคจีน เครื่องประดับมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนมาถึงยุคยุคเมโสโปเตเมีย ที่เครื่องประดับส่วนใหญ่ยังคงทำมาจาก บรอนซ์ ทอง เงิน และโลหะอัลลอยด์ ในขณะที่อัญมณีต่างๆ เช่นอาเกต Agate แคลเซโดนี (Chalcedony)  คาร์เนเลี่ยน (Carnelian) แจสเปอร์ (Jasper)  โอนิคส์(Onyx )ลาพิส ลาซูลี่ (Lapis Lazuli) และ ซาร์โดนิกซ์ (Sadonyx) จะถูกนำเข้ามาจากอนาโทเลีย  อียิปต์  และเปอร์เซีย

ลวดลายของเครื่องประดับในยุคเมโสโปเตเมียนิยมทำเป็นลวดลายธรรมชาติเช่น ใบไม้  กิ่งไม้ พวงองุ่นและรูปทรงกรวย หรือรูปก้นหอย มีการนำเทคนิคการเคลือบ  การแกะสลักเข้ามาใช้ในงานออกแบบ ทำให้เกิดลวดลายละเอียดสวยงาม เครื่องประดับในยุคนี้ นอกจากการทำขึ้นเพื่อใช้ประดับ เพื่อความสวยงามแล้ว ยังมีการทำเป็นรูปเคารพ หรือสัญลักษณ์ของเทพเจ้า เพื่อใช้บูชา

ยุคอารยธรรมกรีกโบราณนี้ เครื่องประดับที่ทำมาจากทองและอัญมณีมีค่ามีมาตั้งแต่ช่วงปลายของยยุคสำริด (Bronze Age) นอกจากนี้ยังนิยมใช้งาช้างแกะสลักเป็นเครื่องประดับอีกด้วย ส่วนลวดลายของเครื่องประดับได้รับอิทธิพลมาจากยุคอียิปต์โบราณ และเริ่มมีการทำจี้เป็นครั้งแรในยุคนี้ 

ในช่วงแรกๆเครื่องประดับของชาวกรีกจะทำแบบเรียบง่าย แต่เมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบจะเพิ่มความซับซ้อนและใช้เทคนิคที่สูงขึ้น  ชาวกรีกโบราณนิยมใส่สร้อยคอและต่างหูระย้าที่ประดับด้วยอัญมณี  โดยทำเป็นรูปนกพิราบหรือเทพ Eros และ เทพ Nike 

ยุคอินเดีย ดินแดนชมพูทวีปนั้นเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องความมั่งคั่ง และเรืองอำนาจโดยเฉพาะในสมัยอาณาจักร Kushan มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านเส้นทางสายไหม  ที่เชื่อมโยงการค้าระหว่าง จีน อินเดีย และโลกตะวันตกมีการใช้เงินเหรียญที่มีสัญลักษณ์ เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน

ในสมัยอาณาจักร Mughal ซึ่งมีความมั่งคั่งร่ำรวยมาก ทุกอย่างที่มหาราชาสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  ล้วนแสดงภาพลักษณ์ของความมั่งคั่งหรูหรา  ในยุตแรกเครื่องประดับส่วนใหญ่ทำจากโลหะ ลูกปัด เปลือกหอย และการแกะสลักหิน โดยลูกปัดนั้นทำจากอัญมณี เช่น  Agate,Amrthyst,Carnelian,Lapis Lazuli,และ Turquoiseต่อมาเริ่มมีการใช้บรอนซ์ ทองแดง เงินและทอง ทำเป็นสร้อยคอ และเครื่องประดับศีรษะ และเครื่องประดับอื่นๆ   โดยมีการประดับตกแต่งด้วยโลหะที่หล่อเป็นรูปต่างๆ  เซรามิค ดินเผา เปลือกหอย และงาช้างแกะสลัก