มองตลาดอัญมณี ปี64 รุ่งหรือร่วง

11 / 02 / 2564 13:54

ในปี 2564 นี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก แม้จะมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ไปแล้วในหลายประเทศก็ตาม ขณะที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีเชื่อวาปีนี้อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีจะมีตัวเลขกำไรเพิ่มขึ้น 

มีข้อมูลจาก Rapaport ได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ 10 บริษัทชั้นนำของโลกด้านเพชรและเครื่องประดับ เช่น ALROSA, Anglo American, Chow Sang Sang, และ Tiffany & Co.เป็นต้น พบว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทกลุ่มนี้มียอดขายลดลงถึง  16% จากผลกระทบของโควิด-19 แต่กลับมีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและให้ผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีดาวน์โจนส์ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออุตสาหกรรมนี้ และเชื่อว่า ในปีนี้ บริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมเครื่อประดับเหล่านี้จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยประเมินจากกลยุทธ์ที่บริษัทเหล่านี้ใช้ตลอดรอบปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

รายงานวิจัยของ Rapaport ฉบับเดือนมกราคม ชี้ให้เห็นว่า สื่อดิจิทัล ,การฟื้นตัวที่เข้มแข็งของจีน ,แรงผลักดันการซื้อเพชรก้อน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลที่ดีต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ปีก่อนต่อเนื่องมาถึงปีนี้

1. สื่อดิจิทัล ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทชั้นนำทั้ง 10 บริษัทนี้ ได้ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นการเตรียมการที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดก็ตาม

2. การฟื้นตัวที่เข้มแข็งของจีน เห็นได้จากนักช็อปสินค้าฟุ่มเฟือยชาวจีนซื้อสินค้าจากแบรนด์ดังที่มีสาขาในประเทศค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยอดซื้อจากต่างประเทศ หลายแบรนด์หรูที่มีร้านสาขาในจีนสามารถทำกำไรได้รับผลตอบรับที่ดีเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ ซึ่งยอดขายตกต่ำเพราะพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงอย่างเดียว

3. แรงผลักดันเชิงบวกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีจากแรงซื้อเพชรก้อนจากเหมืองที่มีเข้ามาต่อเนื่องจากวันปีใหม่โดยคาดว่าแรงซื้อจะมีต่อเนื่องกระทั่งถึงวันตรุษจีน ทำให้ทั้ง De Beers และ Alrosa ปรับราคาเพชรก้อนเพิ่มขึ้นตามแรงซื้อ 4-5% และ 6-7% ตามลำดับ โดยถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ค้าจะได้ระบายสต็อกคงค้างจากปีก่อนออกไปและต้องพยายามสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพชรล้นตลาด

ไม่ว่าปีนี้ เศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้นหรือไม่ การค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับจะฟื้นตัวได้ดังคาดการณ์หรือไม่ผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมตัวและความพร้อมตลอดเวลา

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ