บริษัทไทยติดอันดับ Gold Class มากที่สุดในโลก

05 / 03 / 2564 14:50

11 บริษัทไทย ถูกจัดอันดับความยั่งยืนระดับ Gold Class ในรายงาน ‘The Sustainability Yearbook 2021’ โดย S&P Global ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดจากการประเมินความยั่งยืนของกว่า 7,000 บริษัททั่วโลกใน 40 ประเทศ

ในรายงานการประเมินความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2564 “ The Sustainability Yearbook 2021” ของ S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้ประเมินอุตสาหกรรม 61 ประเภท ใน 40 ประเทศทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 7,032 บริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลจากการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 มิติได้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs)พบว่า มี10 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ 1 บริษัทไทยที่ติดอันดับ Gold Class 2021ประกอบด้วย

10 บริษัทจดทะเบียน ได้แก่ 1. บมจ.บ้านปู (BANPU) 2. บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 3. บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) 4. บมจ.ปตท. (PTT) 5. บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 6. บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 7. บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 8. บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 9. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) 10. บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) และบริษัทไทยอีก 1 บริษัท ได้แก่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev)

สิ่งที่น่าสนใจคือ S&P Global ได้สะท้อนผลการประเมินระดับความยั่งยืนเทียบชั้นระดับสูงสุดคือ Gold class, Silver class และ bronze class ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทไทยได้รับการประเมินความยั่งยืนอยู่ระดับสูงสุดคือ Gold class  มากที่สุดมากกว่าสหรัฐฯ ที่มีบริษัทที่ได้รับการประเมินเทียบชั้นระดับสูงสุด Gold class เพียง 9 บริษัท ตามด้วยญี่ปุ่น 6 บริษัท เกาหลีและไต้หวันประเทศละ 4 บริษัท

ทั้งนี้ใน The Sustainability Yearbook 2021มีบริษัทที่ได้รับการบันทึกจำนวน 631บริษัท(จาก7,032 ที่เข้ารับการประเมิณ) ซึ่งปรากฏว่า มีบริษัทไทยมากถึง 29 บริษัท (รวม Thai BEV) ถือเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจากอันดับหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกา 92 บริษัท ญี่ปุ่น 78 บริษัท เกาหลีใต้ 30 บริษัท อังกฤษ 37 บริษัท ฝรั่งเศส 35 บริษัท ไต้หวัน 32 บริษัท และไทย 29 บริษัท