เครื่องประดับทองยังครอบใจคนรุ่นใหม่ในสหรัฐ

12 / 05 / 2564 16:12

The National Jeweler ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ จำนวน 1,015 ราย ในช่วงอายุระหว่าง 25 – 50 ปี ซึ่งมีรายได้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อเครื่องประดับมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าเครื่องประดับทองและเครื่องประดับทองตกแต่งเพชร เป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องประดับแท้ที่มีการซื้อมากที่สุด

จากการสำรวจพบว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 55% มีความชื่นชอบเครื่องประดับทองและเครื่องประดับทองตกแต่งเพชรมากที่สุด  รองลงมาเป็นเครื่องประดับเงินตกแต่งเพชร (ผู้ชาย 46% และผู้หญิง 41%) นอกจากนี้ เครื่องประดับทองล้วนไม่ตกแต่งอัญมณีก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจชายราว 50%

สำหรับปัจจัยหลักอื่นๆที่นำมาประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเลือก รูปแบบมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยปัจจัยด้านราคา และโลหะที่ใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับ ตามลำดับ โดยผู้หญิง 59% และผู้ชาย 50% จะเลือกซื้อทองขาวเป็นอันดับแรก ตามด้วยทองสีเหลือง

จากผลการสำรวจยังพบว่า คนรุ่นใหม่จะคำนึงถึงแหล่งที่มาและประเด็นสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นเก่า โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 45% จะเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากทองคำจากเหมืองที่มีใบรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ตอบแบบสำรวจราว 33% ยินดีจ่ายเงินแพงขึ้น 5-10% ส่วนอีก 41% ตอบว่ายินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 11% สำหรับสินค้าที่มาจากบริษัทที่ได้รับใบรับรองดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่า 25% ของผู้ตอบแบบสำรวจจะซื้อเครื่องประดับรีไซเคิล 

กระแสสังคมโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ยาก ฉะนั้น ผู้ประกอบการจะต้องหันมาให้ความสำคัญต่อกระแสดังกล่าวข้างต้น โดยพยายามปรับรูปแบบการผลิตสินค้าให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เอาเปรียบแรงงาน และทำการค้าด้วยจริยธรรม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมในระยะยาว