ขบวนเสด็จทองคำ

12 / 05 / 2564 16:26

ขบวนราชรถที่ตกแต่งด้วยลวดลายสีทองเหลืองอร่ามงดงาม เคลื่อนไปอย่างช้าๆพร้อมรถม้าศึกจำลองแบบโบราณ บนถนนที่มีการปรับและปูพื้นใหม่ให้ราบเรียบเสมอกัน ขนาบด้วยขบวนรถของเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยเพื่อนำร่างฟาโรห์และราชินี 22 พระองค์ไปยังที่ประทับแห่งใหม่

ผู้คนจำนวนมากออกมาที่รอที่สองข้างทางระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร บนถนนสายหลัก ใจกลางกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อคอยชม"ขบวนเสด็จทองคำของฟาโรห์" แห่ร่างมัมมี่ของฟาโรห์และราชินี 22 พระองค์ จากพิพิธภัณฑ์อียิปต์ (Egyptian Museum) ไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ (NMEC) ซึ่งจะเป็นที่ประทับถาวรแห่งใหม่

ในขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราสมพระเกียรตินี้ ประกอบไปด้วยราชรถขนย้ายพระศพของฟาโรห์ 18 พระองค์ และราชินีอีก 4 พระองค์แห่งยุคราชอาณาจักรใหม่ เรียงตามลำดับช่วงเวลาการขึ้นครองราชย์ในประวัติศาสตร์ เริ่มจากฟาโรห์เซเคเนนเร ทาว ที่ 2 "นักรบผู้กล้า" จากราชวงศ์ที่ 17 ไปจนถึงฟาโรห์รามเสสที่ 9 ซึ่งปกครองอียิปต์ในช่วง 1,200 ปีก่อนคริสตกาล

ร่างมัมมี่ของฟาโรห์ที่โดดเด่นน่าสนใจในขบวนนี้ คือฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งครองราชย์ยาวนานถึง 67 ปี และได้ชื่อว่าเป็นผู้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลก รวมทั้งพระนางฮัตเชปซุตซึ่งได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เป็นฟาโรห์หญิง ในยุคที่ธรรมเนียมโบราณไม่อนุญาตให้สตรีครองราชย์ได้

ร่างมัมมี่ของกษัตริย์เหล่านี้เคยถูกขนย้ายมาแล้วหลายครั้ง นับแต่มีการขุดค้นพบเมื่อปี 1881 และ 1898 ที่เมืองลักซอร์ทางตอนเหนือของอียิปต์ โดยมีการขนส่งลงเรือมาทางแม่น้ำไนล์เพื่อนำมายังกรุงไคโร และในบางครั้งก็ขนย้ายโดยเก็บไว้ในตู้รถไฟชั้นหนึ่ง

อนึ่ง หอจัดแสดงร่างมัมมี่กษัตริย์ในพิพิธภัณฑ์ NMEC ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการขนย้ายที่สร้างขึ้นใหม่นี้ มีการจำลองสภาพภายในของสุสานที่ฝังพระศพแบบเหมือนจริงที่หุบเขากษัตริย์ รวมทั้งมีการนำหีบพระศพและสมบัติที่ขุดพบมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกันด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงมัมมี่ให้ดูสวยงามสมศักดิ์ศรีของผู้วายชนม์ โดยมุ่งรักษาเกียรติของอดีตกษัตริย์ และทำให้เหมือนจริงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา