การส่งออกทองคำช่วง 4 เดือนแรกของไทยหดตัวแรง

06 / 08 / 2564 15:58

สถานการณ์การส่งออกทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปของไทยในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2564 หดตัวสูงถึง ร้อยละ 89.59 ในขณะที่ การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.05 โดยเฉพาะเมษายน 2564 เพียงเดือนเดียว มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้าเกินร้อยเปอร์เซ็น (ร้อยละ 106.57)

สาเหตุที่ทำให้การส่งออกทองคำของไทยมีมูลค่าลดลงเนื่องจากราคาทองคำเฉลี่ยในตลาดโลกยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง(1,761.68 ดอลลาร์- สหรัฐต่อออนซ์ในเดือนเมษายน 2564) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์- สหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น และ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดีทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 27 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้คือ เครื่องประดับแท้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.56 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.81 โดยสินค้าส่งออกหลักคือ เครื่องประดับเงิน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.51 จากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรตลาดอันดับ1,3และ5 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปยังเยอรมนีและจีนตลาดในอันดับ 2 และอันดับ 4 หดตัวลงร้อยละ 13.37 และร้อยละ 20.94

การส่งออกเครื่องประดับทองลดลงร้อยละ 9.36 จากการส่งออกไปยังฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และญี่ปุ่น ส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยังขยายตัวได้ร้อยละ 43.75 และร้อยละ90.63 ตามลำดับ

การส่งออกเครื่องประดับแพลทินัมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.08 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดอย่างสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฮ่องกง ต่างขยายตัวสูงขึ้นแม้การส่งออกไปยังญี่ปุ่นตลาดสำคัญอันดับ 2 จะปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 14.35ก็ตาม
ในส่วนของเพชรสินค้าส่งออกรายการสำคัญในอันดับ 3คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.40 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย มีมูลค่าเติบโตร้อยละ 26.43 โดยเพชรเจียระไนเป็นสินค้าส่งออกหลักในหมวดนี้เติบโตได้ร้อยละ32.78 เนื่องจากการส่งออกไปยังอินเดีย สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นตลาดหลักปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง