ตลาดเครื่องประดับเงินส่งสัญญาณฟื้นตัวในปีนี้

23 / 08 / 2564 07:47

รายงาน World Silver Survey 2021 ระบุว่าความต้องการโลหะเงินเพื่อการผลิตเครื่องประดับจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในปีนี้ เหตุผลมาจากการเพิ่มสต็อกของร้านค้าปลีกเครื่องประดับ มาตรการควบคุม Covid-19 ที่ผ่อนคลายลง และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
           
ทั้งนี้ ในปี 2020 การผลิตเครื่องประดับเงินลดลงร้อยละ 26 จาก 200.3 ล้านออนซ์เมื่อปี 2019 มาอยู่ที่ 148.6 ล้านออนซ์ในปี 2020 โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบของ Covid-19 ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค อีกทั้งผู้บริโภคราบใหญ่อย่างอินเดียนั้นมีปริมาณการผลิตลดลง ส่วนการผลิตเครื่องประดับเงินของไทยลดลงต่ำสุดในรอบ 8 ปีเนื่องจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรปนั้นได้รับผลกระทบจาก Covid-19 หากแต่ไทยก็ยังเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินในอันดับ 1 ของโลก ด้วยมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1,300ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การผลิตเครื่องประดับเงินของจีนก็ลดต่ำลงมากเช่นกัน
ในปี 2020 เนื่องจาก Covid-19 ส่งผลต่อธุรกิจในช่วงเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปีที่ผ่านมา และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ยังไม่มากนักตลอดทั้งปี แต่ในปีนี้สถานการณ์การระบาดคลี่คลายลง ตลาดเครื่องประดับจีนจึงกลับมาฟื้นตัวขึ้นจากอุปสงค์ของผู้บริโภคในตลาดที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักจากการบริโภคที่ลดลงและการที่ร้านค้าปลีกเครื่องประดับลดปริมาณสินค้าคงคลังค่อนข้างมากกันทุกร้าน 
           
ตามรายงาน World Silver Survey 2021 คาดการว่าปริมาณการผลิตเครื่องประดับเงินในปี 2021 จะขยายดัวขึ้นโดยอินเดียผู้ผลิตรายสำคัญจะเติบโตถึงร้อยละ 50 ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างไทยและจีน คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตเครื่องประดับเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ขณะที่ประเทศยุโรปจะเติบโตถึงร้อยละ 20 สำหรับอเมริกาเหนือคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 12 ซึ่งปริมาณการผลิตเครื่องประดับเงินของประเทศต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องของผู้บริโภคในตลาดที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังคาดว่าราคาโลหะเงินจะเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 32 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในช่วงหลังของปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเฉลี่ยโดยรวมตลอดปี 2021 อยู่ที่ 27.30 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากราคาเงินเฉลี่ยในปี 2020 ที่ 20.55 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
ที่มา:ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)