ความต้องการเครื่องประดับทองฟื้นตัวหลังซบเซาข้ามปี

10 / 10 / 2564 09:37

สภาทองคำโลก หรือ (World Gold Council (WGC) รายงานแนวโน้มความต้องการทองคำในไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 ว่าความต้องการเครื่องประดับทองทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบหับช่วงเดียวกันของปีก่อน  มาอยู่ที่ 390.7 ตัน โดยเฉพาะตลาดในจีนและสหรัฐที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19

ในรายงานฉบับเดียวกันของ WGC ระบุว่า ความต้องการเครื่องประดับทองในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจาก 244.5 ตันเป็น390.7 ตัน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 โดยอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จาก 44.0 ตัน ไปอยู่ที่  55.1 ตัน ขณะที่จีนเพิ่มขึ้นจากก 90.7 ตัน เป็น 146.9 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 62

            อย่างไรก็ตาม WGC เผยว่า แม้ว่าอุปสงค์เครื่องประดับทองจะมีการเติบโตขึ้นมาก แต่ก็เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปี 2020  ทำให้ความต้องการเครื่องประดับทองของปีก่อนน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับปี 2019 จะเห็นได้ว่าความต้องการเครื่องประดับทองในไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 นั้นต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2019 ที่มีปริมาณความต้องการ 529.8 ตัน หรือปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 26
           
ขณะที่ความต้องการเครื่องประดับทองช่วงครึ่งปีแรกในปีนี้อยู่ที่ 873.7 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2020 ที่ความต้องการเพียง 558.0 ตัน แต่เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 กลับลดลงร้อยละ 18 เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 มีความต้องการเครื่องประดับทองสูงถึง 1,065.0 ตัน
           
สำหรับตลาดผู้บริโภคเครื่องประดับทองที่สำคัญของโลกยังคงเป็น จีน อินเดีย และสหรัฐฯ ซึ่งเศรษฐกิจภายในประเทศจีนที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยกระตุ้นอุปสงค์เครื่องประดับทองในไตรมาสที่ 2 ให้เพิ่มโดยเครื่องประดับทองแบบดั้งเดิมยังคงดึงดูดความสนใจผู้บริโภคในตลาดจีน ขณะที่เครื่องประดับแฟชั่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนผสมผสานกับสไตล์ของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ในการออกแบบสินค้าต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับที่สร้างสรรค์โดยแบรนด์เครื่อง ประดับในท้องถิ่นก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ซื้อหนุ่มสาวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน