ตลาดเครื่องประดับทองทั่วโลกจะเดินไปในทิศทางใด

11 / 10 / 2564 09:22

สภาทองคำโลก (World Gold Council : WGC) คาดการณ์ความต้องการเครื่องประดับทองจากทั่วโลกในปี 2021 นี้ว่าอาจอยู่ในช่วงระหว่าง 1,600 ตันถึง 1,800 ตัน สูงกว่าในช่วงปี 2020 ที่มีอุปสงค์เครื่องประดับทอง 1,401 ตัน โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกตลอดปีนี้

สำหรับตลาดเครื่องประดับทองของจีน ในไตรมาสที่ 2 ให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 147 ตัน นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ด้วยอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 62 จากช่วงเดียวกันของปี 2020 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 

            ส่วนอินเดีย ความต้องการเครื่องประดับทองในไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 มาอยู่ที่ 55.1 ตัน จากช่วงเดียวกันของปี 2020 ที่มีความต้องการเพียง 44 ตัน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 กลับลดลงถึงร้อยละ 67 เนื่องจากการระบาดรอบที่ 2 ของ Covid-19 ส่งผลให้อุปสงค์เครื่องประดับทองในไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 ปรับลดลงจากไตรมาสแรกของปีนี้ถึงร้อยละ 46 อย่างไรก็ดี WGC  คาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 นั้นมีวันมงคลสำหรับการแต่งงานอยู่ 13 วัน มากกว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ที่มีเพียง 7 วัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดันให้อุปสงค์เครื่องประดับทองในตลาดนี้อาจเพิ่มมากขึ้น
         
ขณะที่สหรัฐฯ ก็เป็นตลาดผู้บริโภคเครื่องประดับทองที่มีอุปสงค์เป็นอันดับต้นๆ ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยความต้องการสูงขึ้นถึง 1.03 เท่า เพิ่มเป็น 37.7 ตัน นับว่าเป็นตัวเลขสูงสุดสำหรับไตรมาสที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ ปี 2015-2019 ความต้องการเครื่องประดับทองทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,235 ตันต่อปี แต่การหยุดชะงักของตลาดอันเนื่องมาจากการระบาดของ Covid-19 ในตลาดใหญ่ๆอย่างอินเดีย และจีน อีกทั้งราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาทำให้ความต้องการเครื่องประดับทองลดต่ำลงไปมากในช่วง 2 ปีนี้ โดยเฉพาะในปี 2020 ที่ความต้องการเครื่องประดับทองลดลงไปเกือบเท่าตัว