สักทอง... ราชินีแห่งไม้

13 / 10 / 2564 09:34

สัก เป็นไม้เศรษฐกิจที่ปัจจุบันคนนิยมปลูกกันมากในลักษณะของสวนป่า เป็นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต เหมือนการออมเงิน  ไม้สักมีทั้งหมด 5  ชนิดได้แก่ไม้สักทอง  ไม้สักหยวก ไม้สักไข ไม้สักขี้ควาย และไม้สักหิน

ไม้สักทอง  ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้(Queen of Timbers) เป็นไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จักกัน ทั่วโลก เนื่องจากเนื้อไม้มีคุณภาพสูง สีสันและลวดลายสวยงาม คือมีสีเหลืองทองและมีลวด ลายสีดำ เนื้อค่อนข้างละเอียด มีเสี้ยนตรง น้ำหนักเบาง่ายต่อการเลื่อย ไส และตบแต่ง แต่ก็มีความแข็งแรง  ไม้สักทองเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดในบรรดาไม้สักทั้งหมด

ไม้สักหยวก เนื้อไม้จะมีสีขาว พบในป่าโปร่งชื้้น และริมห้วย ต้นตรง เปลือกแตกเป็นร่องตื้น เรือนยอดสมบูรณ์ ใบมีขนาดกลาง เนื้อไม้หรือแก่น ถากหรือฟันได้ง่าย ไม้สักหยวก และไม้สักทอง จะอยุ่ในทำเลที่คล้ายกัน และมีลักษณะภายนอกคล้ายกัน แต่ก็สามารถสังเกตได้อีกเล็กน้อยก็คือ ร่องของเปลือกไม้สักหยวกจะกว้างกว่าไม้สักทอง แต่แตกเป็นร่องตรงเหมือน ๆ กัน

ไม้สักไข เนื้อไม้จะมีสีอ่อนและลักษณะเป็นมัน พบในป่าโปร่งแล้งเป็นส่วนมาก เจริญเติบโตช้า ร่องของเปลือกลึกและตัวเปลือกเป็นสันกว้างระหว่างร่อง ลำต้นตรงเปลา แต่มีลักษณะแกน ๆ พุ่มของเรือนยอดบอบบาง แต่ก็มีใบเต็ม เนื้อไม้จะมีไขปน ยากแก่การขัด และทาแล็กเกอร์ สีของไม้สักไขจะมีสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง

ไม้สักขี้ควาย เนื้อไม้จะออกสีคล้ำ ไม้สักชนิดนี้พบได้ในป่าลัดใบต่าง ๆ และในที่แห้งแล้ง ลักษณะของเรือนยอดมักจะไม่สมบูรณ์  เปลือกแตกเป็นร่องไม่สม่ำเสมอ ขาดเป็นตอน ๆ และมีร่องลึก ลักษณะไม่สมบูรณ์ จะทราบแน่ว่าเป็นสักขี้ควายก็ต่อเมื่อโค่นลงมาเลื่อยดู ก็จะเห็นได้ชัดว่า เนื้อไม้จะมีสีเขียวปนน้ำตาลแก่ หรือ น้ำตาลอ่อน

ไม้สักหิน พบในป่าโปร่งแล้งในระดับสูง การแตกของเปลือกเป็นร่องลึกและเรือนยอดดูไม่ค่อยแข็งแรง ใบเล็กกว่าปกติ เนื้อไม้จะแข็งกว่าไม้สักทั่วไปและเปราะ สีของเนื้อไม้จะมีสีน้ำตาลเข้ม

ในเนื้อไม้สักทอง พบว่ามีสารแร่ทองคำ ปนอยู่ประมาณ 0.5 ppm. คือ ไม้สักทองประมาณ 26 ต้น ถ้าสกัดจะได้ทองคำหนัก 1 บาท