เครื่องประดับแพลทินัมมาแรงแซงทองในกลุ่มคนรุ่นใหม่

06 / 12 / 2564 10:06

สถาบัน Platinum Guild International (PGI) ทำการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประดับพบว่า เครื่องประดับแพลทินัมมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากคนรุ่นใหม่ แทนเครื่องประดับทองคำหรืออัญมณี ที่มีราคาแพง
 
โดย PGI ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 2,000 ราย อายุระหว่าง 18 – 65 ปีจากตลาดผู้บริโภคเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าที่เป็นตลาดหลักของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และญี่ปุ่น พบว่ากลุ่มคนมิลเลนเนียลและเจน Z  นิยมซื้อเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะแพลทินัมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อ เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องประดับเจ้าสาว และอีกส่วนหนึ่งซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเองซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันในตลาดเครื่องประดับโลหะมีค่าของโลกในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ในตลาดหลักทั้งได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และญี่ปุ่น พบว่าจีนใช้จ่ายเงินซื้อเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น 78% อินเดียซื้อเพิ่มขึ้น 68% และสหรัฐอเมริกาซื้อเพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020

ปัจจุบันชาวมิลเลนเนียล หรือ Gen-Y  มีจำนวนราว 1.7 พันล้านคนทั่วโลก คิดเป็น 22% ของประชากรทั้งหมด  โดย U.S. Census Bureau คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 คนกลุ่ม Gen-Y จะมีสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลก ส่วน Gen-Z หรือเรียกว่ารุ่นเซนเทนเนียล (Centennials) มีจำนวนราว 2.5 พันล้านคน หรือ32% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งภายในปี 2030 กำลังแรงงานของโลกราว 30% จะเป็นกลุ่ม Gen-Z 

จะเห็นได้ว่าชาว Gen-Y และ Gen-Z จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลก จึงมีบทบาทสำคัญต่ออุปสงค์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ฉะนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องทำความเข้าใจความคิดและพฤติกรรมเพื่อจะได้พิชิตใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนโลกการตลาดในยุคปัจจุบันและกำลังจะกลายเป็นกำลังซื้อหลักของโลกในอนาคต

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ