ชิลี...แหล่งแร่ทองแดงใหญ่ที่สุดในโลก

08 / 12 / 2564 16:33

มนุษย์รู้จักนำแร่ทองแดงมาใช้งานเป็นเวลานานนับพันปีแล้ว แหล่งแร่ทองแดงขนาดใหญ่ที่มีการค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์คือเกาะไซปรัส (Cyprus) ซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ทางเคมี คือ Cu นั่นเอง โดยีการนำทองแดงมาทำเครื่องมือใช้สอยและอาวุธต่างๆ ปัจจุบันแหล่งแร่ทองแดงที่สำคัญของโลก ได้แก่ ชิลี เปรู สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นตัน โดย เหมืองแร่ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ซูคุยคามาดา ประเทศชิลี

ข้อมูลจาก U.S. Geological Survey รายงานว่า ปริมาณสำรองแร่ทองแดงของโลกทั้งหมดมีประมาณ 690 ล้านตัน  มากที่สุดอยู่ในประเทศชิลี มีปริมาณ 190 ล้านตันหรือเท่ากับร้อยละ 27.5 ของปริมาณสำรองแร่ทองแดงของโลก รองลงมาคือออสเตรเลีย เปรู และอเมริกา ตามลำดับ ส่วนประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า มีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่มีแหล่งสำรองแร่ทองแดง ที่ปริมาณ 28ล้านตัน มากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบปริมาณสำรองขนาด 690 ล้านตัน กับอัตราการทำเหมืองในปัจจุบัน ปริมาณสำรองจะมีใช้งานได้อีก ประมาณ 40 ปี

เศรษฐกิจของชิลี ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองแดงของประเทศเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลชิลีส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ อื่นๆ ได้อย่างเสรี อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

เมื่อเดือนตุลาคม 2021 KGHM บริษัทเหมืองแร่ของประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่อันดับที่ 2 ในทวีปยุโรป ได้ ประกาศลงทุนเพิ่มในโครงการเหมืองแร่ Sierra Gorda ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศชิลีมูลค่า กว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการเหมืองแร่ Sierra Gorda นี้ เป็นการลงทุนร่วมระหว่างบริษัท KGHM ของโปแลนด์และบริษัท Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ของญี่ปุ่น โดยถือสัดส่วนหุ้นที่ 55/45 และเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัท KGHM ได้ยื่นขออนุมัติลงทุนเพิ่ม

ล่าสุดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชิลีได้ รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาสิ่งแวดล้อมของชิลีได้อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถขยายการขุดเจาะเหมืองแร่ ต่อไปได้อีก 21 ปี รวมถึงสามารถลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมได้ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 190,000 ตัน/วัน เป็น 230,000 ตัน/วัน